Hopp til hovedinnholdet

Invitasjon til læringsløft Bli med - Aktiv fritid for alle

Publisert:
Oppdatert:
Bilde av Amalie Iuel og barn på Bislett stadion

Læringsløft Bli med - Aktiv fritid for alle er kunnskapsløft for og med kommuner, fylkeskommuner og lokal frivillighet. Bak læringsløftene står Bufdir, Frivillighet Norge og KS.

«Alle barn og unge skal kunne delta i organisert fritidsaktivitet og lek, uavhengig av økonomi og familiebakgrunn»

Mari Trommald
Direktør Bufdir

Noen barn og unge deltar ikke på fritiden. Det er ulike årsaker til dette. Familien kan ha dårlig råd, mangle tilgang til transport, eller aktivitetene er ikke lagt til rette for alle enkeltbarn og deres familier.

«Skal vi lykkes med å inkludere alle er det behov for tettere samarbeid mellom kommuner og frivillige organisasjoner. Det vil vi bidra til gjennom læringsløftene.»

Stian Slotterøy Johnsen
Generalsekretær Frivillighet Norge

Det er av stor verdi at alle får delta i sosiale fellesskap og aktiviteter. Fritidsaktiviteter gir ferdigheter, mestring og inkludering i et fellesskap.

Kommuner, fylkeskommuner og lokal frivillighet inviteres til læringsløft der vi samles for å:

  • Sikre at flere barn og unges får mulighet til å delta på fritiden, uavhengig av økonomi og familiebakgrunn
  • Øke vår kunnskap, utvikle innsatsen vår på feltet og dermed øke kvaliteten på det vi gjør

«Kommunen er en utrolig viktig aktør for å gi barna en god oppvekst. Jeg har ikke møtt en eneste ordfører som ikke er opptatt av frivillighet og deltakelse, men vi trenger å hjelpe hverandre og gi hverandre inspirasjon»

Bjørn Arild Gram
Styreleder KS

Gjennom læringsløftene kan vi sammen bidra til at alle barn og unge får mulighet til å ha en aktiv fritid. Kommuner, fylkeskommuner og lokal frivillighet kan nå søke om å få delta i læringsløft med nettverk i tre ulike landsdeler, Nord-Norge, Sør- og Vestlandet og resten av landet. Læringsløftene er knyttet til Fritidserklæringen.

Målgruppen er personer i kommuner, fylkeskommuner og frivillig sektor med spesielt ansvar for og engasjement rundt barn og unges oppvekst. Vi får faglig påfyll og lærer av hverandre. Vi får verktøy til å undersøke inkluderingsstatus i egen kommune og til å fremme politisk forankring.

Ønsker du at din kommune og lokale frivillighet skal delta?

Søknadsfristen er 12. august 2020.

Les også

Bilde av flere hender for å symbolisere at vi jobber sammen for å nå målene.

Innspill til Samfunnsoppdrag om inkludering av barn og unge

I langtidsplanen for forskning vedtok Stortinget to samfunnsoppdrag for perioden frem til 2033. Ett av disse er Inkludering av barn og unge. Forskningsrådet, KS...

Publisert
Oppdatert:

En smilende ung gutt kikker inn i kameraet. Bildet er tatt i skogen, man ser nåltær i bakgrunnen.

Kan bedre samarbeid med frivilligheten bidra til mindre mobbing og utenforskap?

Dette var tittelen på det digitale Faglige forumet, som Partnerskap mot mobbing (PMM) gjennomførte den 27. oktober 2022. Partnerskap mot mobbing er et samarbeid...

Publisert
Oppdatert:

Fra seminaret om Erasmus +

Nettverk for unges fritid og medvirkning

Sammen med KS (kommunes interesseorganisasjon) og Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) står Frivillighet Norge bak nettverket; Nettverk for unges fr...

Publisert
Oppdatert:

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring