Hopp til hovedinnholdet

Må senke terskelen inn i frivilligheten

Publisert:
Oppdatert:
Ziad Altaha og Erna Solberg
Ziad Altaha, leder Norsk Folkehjelps lokallag i Mandal og frivillig i Mandal Røde kors, møter statsminister Erna Solberg på Frivillighet Norges stand på Arendalsuka 2018. Foto: Birgitte Heneide, Frivillighet Norge.

I går presenterte ISF nye tall om frivillig innsats i befolkningen og deltakelse blant innvandrerbefolkningen. I følge de nye undersøkelsene har frivilligheten stø kurs og fortsatt god oppslutning, men antall timer man i snitt bruker på frivillig innsats går noe ned. Tendensen som er tydelig er at flere er frivillige og at hver frivillig sprer sitt engasjement utover fler organisasjoner enn tidligere.

Undersøkelsen viser også at 20 prosent av befolkningen utgjør om lag 70 prosent av den frivillige innsatsen. Tallene viser en tendens som organisasjonene kan gjenkjenne seg i. Henriette Westhrin, Generalsekretær i Norsk Folkehjelp bekrefter at de har en liten gruppe som bruker masse tid og en stor gruppe som bruker litt tid, og understreket at begge gruppene er viktige for organisasjonen.

_BH24352-2.jpg

Debatt om frivillighet og forskningstall i regi av Institutt for Samfunnsforskning og Frivillighet Norge. Fra venstre: Petter Noddeland (Generalsekretær, Norges døveforbund), Stian Slotterøy Johnsen (Generalsekretær, Frivillighet Norge), Frida Blomgren, (Statssekretær, Kulturdepartementet), Henriette Westhrin (Generalsekretær, Norsk Folkehjelp), Oddvar Johan Jensen ( 2. visepresident, Norges Idrettsforbund)

Går glipp av en stor ressurs

ISF forteller også om en tendens blant innvandrerbefolkningen til at færre er involvert i frivillig innsats, men at de som er engasjert i snitt bruker mer tid enn gjennomsnittet for befolkningen. Generalsekretær i Frivillighet Norge mener frivilligheten har en viktig rolle her som ikke bare handler om å lage tiltak, men å skape et mangfold blant de frivillige i organisasjonene.

– Inkludering er ikke noe man skal ta på seg for å være snill. Vi er avhengige av folkelig oppslutning, og om man ikke har det så har man ikke en bærekraftig organisasjon. Derfor må vi rekruttere fra hele befolkningen, mener Slotterøy Johnsen.

Frida Blomgren, Statssekretær i Kulturdepartementet påpeker at frivilligheten går glipp av en stor ressurs
– Det handler om å senke terskelen for at de som kommer og tenker at her skal jeg etablere meg og bidra med noe, de må vi få kontakt med og inkludere i organisasjonene.

Selvrekruttering

Westhrin fra Norsk Folkehjelp bekrefter at organisasjonen er litt for selvrekrutterende.

- Der vi har mange frivillige rekrutterer vi flere, og får da flere som ligner på de vi allerede har.

Westhrin peker på at frivillige organisasjoner er en fin inngang inn i det norske samfunnet.

- Frivilligheten bør komme inn i introduksjonsprogrammene. Vi kan ikke vente på at de har bodd 25 år i Norge og knekt dugnadskoden.

- Vi må åpne dørene til organisasjonene med en gang de kommer til landet.

Slotterøy Johnsen støtter behovet for lavere terskel inn i frivilligheten.

- Vi må ikke bare være selvrekrutterende, men bruke plattformer slik som Frivillig.no så man når ut bredere når vi rekrutterer. Slotterøy Johnsen viser til at 35% som rekrutteres gjennom Frivillig.no ikke har vært frivillig før, og at 25% har foreldre som er født utenfor Norden.

- Digitale portaler som Frivillig.no åpner dører for folk som ikke har det rette nettverket til å bli spurt og åpner for mangfold, sier Slotterøy Johnsen.

Fra flyktning til frivillig ildsjel i Mandal

Ziad Altaha fra Syria møtte i dag statsministeren sammen med Frivillighet Norge. Han har vært i Norge i snart 3 år.

- Gjennom engasjement i en rekke frivillige organisasjoner har jeg fått masse erfaring, gode språkkunnskaper, et bredt nettverk og troen på meg selv, sier Ziad på stødig og godt norsk. Han peker på hvor viktig det er å føle seg nyttig og bli satt pris på mens man venter på å få opphold.

- Jeg hadde mye tid mens jeg ventet på opphold og arbeidstillatelse, og ville bruke tiden min på å gjøre en forskjell, dessuten var det fint å holde seg busy så jeg ikke hadde tid til å tenke så mye på fortiden og alt jeg har forlatt.

«Gjennom engasjement i en rekke frivillige organisasjoner har jeg fått masse erfaring, gode språkkunnskaper, et bredt nettverk og troen på meg selv.»

Ziad Altaha
Leder Norsk Folkehjelps lokallag i Mandal og frivillig i Mandal Røde kors

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring