Hopp til hovedinnholdet

Mangfold i organisasjoners ledelse

Publisert:
Oppdatert:
Omar Samy Gamal
Byråd for arbeid, sosiale tjenester og mangfold i Oslo kommune Omar Samy Gamal åpner Frivillighet Norges Iverksettingskonferanse. (Foto: Martin Gustavsen, Frivillighet Norge)

Byråd for arbeid, sosiale tjenester og mangfold i Oslo kommune Omar Samy Gamal åpnet 5. november 2019 Frivillighet Norges Iverksettingskonferanse i program for Inkludering på topp.

- Etniske minoriteter er underrepresentert i lederfunksjoner og stillinger som krever høy utdanning i Oslo kommune. Det er jeg opptatt av å gjøre noe med. Man har 25 % lavere sjans for å bli innkalt til intervju om du har utenlandsk navn. Kvinner med minoritetsbakgrunn er overrepresentert i ufaglærte yrker og med midlertidighet og lave stillingsprosenter, sa Gamal i sin åpning av konferansen.

Gamal viste til tall som sier at 1 av 3 nordmenn med utenlandske foreldre har opplevd at de ikke får jobb på grunn av bakgrunn og at 2 av 3 opplever forskjellsbehandling i ansettelsesprosesser.

Gamal understreker hvor viktig frivilligheten er i inkluderingsarbeidet. Personlig hadde han stor glede av det lokale fotballaget der han vokste opp og de frivillige rundt dette laget.

– Jeg er en arbeiderklassegutt fra minoritetsfamilie, kjenner utfordringer mange møter hver dag. Jeg kjenner mange som ønsker å være en del av fellesskapet og som har en motivasjon for å jobbe, men hvor systemet ikke samarbeider. Frivilligheten er med på å skape en by med mer plass til alle, sa Gamal.

Frivillighetens arbeid med inkludering

Frivillig sektor er en av de viktigste sektorene i arbeids- og samfunnslivet. Som en del av folks liv og som hjørnestein i demokratiet og velferdssamfunnet, har frivillig sektor et ansvar for at våre ledere, ansatte og tillitsvalgte kommer fra hele befolkningen.

Generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen, fortalte i sitt innlegg hvorfor vi har satt i gang program for økt Inkludering på topp.

- Det er både et samfunnsansvar for frivillig sektor og i organisasjonenes egeninteresse å rekruttere fra hele befolkningen. Frivillighet Norge har jobbet lenge med inkludering. Og vi ser også etter hvert resultater når det gjelder å rekruttere bredere. Eksempelvis har 25% av de som melder sin interesse på Frivillig.no foreldre født utenfor Norden, sa Johnsen.

Med programmet for inkludering på topp har vi tatt tak i at vi ser manglende mangfold på toppen i frivillige organisasjoner. I programmet har vi vist at dette handler om å gjøre organisasjonene våre bedre i stand til å møte framtiden. Johnsen viser til en tendens hvor organisasjoner "reproduserer seg selv" og blir hengende etter utviklingen i befolkingen. Hvordan vi kan bryte dette mønsteret, også i organisasjonenes ledelse?

- Å få mer mangfold i organisasjonens ledelse krever langsiktig og strategisk arbeid. Lys ut stillingene, erstatt stammekultur med felleskultur og mål det dere ønsker å oppnå, oppfordrer han.

Så langt har Inkludering på topp programmet bestått av et seminar om utfordringer og et om løsninger. På iverksettingskonferansen tok vi for oss hvordan vi kan gå fra ord til handling. Noe av det som oppsummerte det som kom frem var at vi må være bevisst hvordan holdninger til andre påvirker hvem vi rekrutterer og hvordan vi kommuniserer og at kilden til utvikling ligger i å utfordre organisasjonen og å ta strategiske grep for å skape endring. Referater og materiell fra konferansen vil bli lagt ut på Knekk inkluderingskoden. Her kan du også se de tidligere seminarene.

Frivillighet Norge vil fortsette arbeidet med en mangfoldig frivillighet også i fremtiden.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring