Hopp til hovedinnholdet

Middag på Melahuset

Publisert:
Oppdatert:
Foredragsholder står foran et lerret. Foran sitter deltakere.
Hege Iversen fra MiR snakket om viktigheten av samarbeidet på tvers av institusjoner, organsisasjoner, og generasjoner under arrangementet på Melahuset, 23. januar. Foto: Corita Valle.

Mange hadde trosset denne tirsdagens glatte føre og kommet seg til Melahuset i Oslo. Frivillighet Norge sammen med MIO, MiR og Norges Bygdekvinnelag inviterte til middag og mingling for byens minoritetsorganisasjoner.

En kveld i generasjonsmøtets navn

Vi samlet oss rundt bordene, og assisterende generalsekretær i Frivillighet Norge, Ida Marie Holmin, ønsket velkommen.

Suad Abdi var første innleder. Suad er leder i MIO Minoritetenes interesseorganisasjon. Organisasjonen hadde sin oppstart i 2019. De driver med aktiviteter innen rus og psykisk helse, og ønsker å redusere skam og tabu forbundet med rus og psykiske helse.

MIO tar sikte på å være til stede og synlige for målgruppen. De jobber med å oppsøke og ha samtaler med mennesker som står i vanskelige situasjoner. De har særlige mange frivillige som er menn, som fungerer som samtalepartnere med ungdommene.

Inkluderende tradisjoner

Cesilie Aurbakken fra Norges Bygdekvinnelag fortalte om organisasjonen, deres 100 årige historie, og aktivitetene som de tilbyr. Bygdekvinnelaget er opptatt av å bevare tradisjoner. De bygger på kristen kulturarv. De har vært pådriver for livskraftige bydger gjennom årtier.

Her står tradisjoner sentralt, samtidig som de er opptatt av å tilby aktiviter som inkluderer alle kvinner, uavhengig av bakgrunn, i distrikts-Norge. En av målsettingene er å tilrettelegge for møteplasser på tvers av generasjoner.

Ung deltakelse

Seniorrådgiver i Frivillighet Norge, Martin Gustavssen, informerte om arbeidet som gjøres med økt deltakelse blant unge og prosessene rundt dette.

I år holder Kultur- og likestillingsdepartementet på å lage en handlingsplan for økt deltakelse innen idrett, friluftsliv og kultur blant barn og unge. Denne vil bli lansert i mai eller juni.

Det er også igangsatt et arbeid i regi av Forskningsrådet og Barne- og familiedepertementet kalt Samfunnsoppdraget Inkludering av barn og unge. 100 000 unge står utenfor skole eller jobb, og mange barn og ungdom deltar ikke på fritidsaktiviteter. Dette søker Samfunnsoppdraget å bøte på.

Et tredje element er en høring til ekspertgrupperapporten om barn i fattige familier. I forbindelse med prosessene vil det være mulig for organisasjoner å komme med sine innspill. Det er høringsfrist 27. januar.

Disse arbeidene vil bli samlet i en Stortingsmelding om sosial utjevning og mobilitet. Denne kommer våren 2025. Les mer her

Melahuset Middag Martin

Mangfold, inkludering, respekt

Hege Iversen fra MiR snakket om at det er viktig med samarbeid på tvers av organisasjoner og institusjoner, særlig opp i mot skole og fritid. Hun er opptatt av foreldremedvirkning og de positive utfallene dette medfører, samunnsliv, inkludering og deltakelse. Eksempler på aktiviter som MiR tilbyr er kurs, foredrag, leksehjelp og utflukter, samt sosiale møteplasser.

Vi ble også presentert for MiR Ung. Det er viktig for MiR Ung at ungdommer trygges, sikres medvirkning og får innpass i arbeidslivet.

Etter innleggene ble det servert meze fra Melacafe. Under måltidet var det mingling, og praten gikk lett rundt bordene. Vi ble presentert for monologen «Hvorfor er du svart?» av Hamza Kader. Dette er et stykke som har mottat god kritikk for å ufarliggjøre kulturelle forskjeller og utseende gjennom humor.

Deretter åpnet Ida Marie Holmin scenen for at alle deltakerne kunne ta ordet, dele sine refleksjoner fra dagen og komme med sine erfaringer rundt temaet – og fortelle om sin organisasjon. Vi fikk blant annet høre fra organisasjonene Interkulturell kvinnegruppe (IKKG), Panjabi Skole Norge, Internasjonale hus og Somali Selvhjelp Kvinneforening.

Kontaktperson

Bilde av Kai Andre Sunde
Kai Andre Sunde
Rådgiver
kai@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring