Hopp til hovedinnholdet

Nå kan kommuner ta i bruk Ungfritid.no

Publisert:
Oppdatert:
Hender som skriver på et pc-tastatur
Foto: Hedvig Kolboholen

Stadig flere undersøkelser avdekker et behov for en god oversikt over fritidsaktiviteter for barn og unge. Nå kan kommuner med frivillighetspolitikk inngå samarbeidsavtaler for å ta i bruk Ungfritid.no. Målet er å samle og synliggjøre fritidsaktivitetene sammen med lag og foreninger.

Ungfritid.no brukes i dag av 2900 organisasjoner over hele landet, helt gratis! I snitt besøkes nettsiden 10 000 ganger i måneden, av barn, unge og foreldre som ønsker å finne en fritidsaktivitet.

"Vi ønsker å samarbeide med kommuner som vil legge til rette for at flere barn og unge får bli med i fritidsaktiviteter der de bor" sier Stian Slotterøy Johnsen, Generalsekretær i Frivillighet Norge

Aktivitetsoversikt et viktig verktøy

Digital oversikt over fritidsaktiviteter er et viktig verktøy i arbeidet for å oppfylle Fritidserklæringen. Kommunene får satt i gang tiltak for barn og unge og benyttet sin kommunale frivillighets politikk i praksis.

En barriere som stadig nevnes er mangel på informasjon. Ekspertgruppen for barn og unge anbefaler en grundig utprøving av modeller og tiltak med mål om få med flere barn fra fattige familier. Frivillighet Norge understreker i sitt høringssvar at det er testet ut flere tiltak de siste årene gjennom tilskuddsordningen «Inkludering av barn og unge», som vi kan bygge videre på sammen med kommunene. Dette er en god metode for å sette kommunal frivillighetspolitikk ut i praksis, og skape godt samspill mellom sektorene.

Snart slipper ISF en ny rapport om barn og unges deltagelse. Denne peker på behovet for aktivitetsoversikter som viktig for økt inkludering, og noe som gjør det lettere for barn og unge i en kommune å finne en fritidsaktivitet de ønsker å delta i.

Skoler er en viktig arena

Kommunene kan bidra til å få informasjonen helt ut til de som trenger det mest. Her er skolen en viktig arena, og en lenke til kommunesøket på Ungfritid.no er et overkommelig tiltak.

I regjeringens arbeid med Handlingsplan om deltagelse, har Kultur- og likestillingsdepartementet, i samarbeid med Kulturtanken, hatt innspillsmøter med barn og unge over hele Norge for å spørre hva de mener er viktig og riktig å gjøre. De peker på skolen som en arena der de ønsker informasjon om fritidsaktiviteter.

Kommuner som samarbeider med Frivillighet Norge tester ut tiltak som er spesielt utviklet for skoler. Tiltakene er laget for å kunne tas i bruk av blant annet helsesykepleiere, og viser til Ungfritid.no som aktivitetsoversikten som både de unge selv og foreldre kan bruke.

En del av en arbeidsmetode

Når kommuner og Frivillighet Norge samarbeider om å få med flere barn og unge i fritidsaktiviteter, identifiseres og fjernes barrierer for deltakelse.

Arbeidsmodellen har tiltak for å øke kunnskapen om rekruttering, inkludering og samarbeid mellom sektorene, øke antall frivillige som gjør en frivillig innsats i lokale organisasjoner, og øke andel barn og unge som deltar og kan bli værende i varige fritidsaktiviteter.

Trøndelag Fylkeskommune har sammen med Frivillighet Norge nå satt i gang et pilotprosjekt. 4 kommuner i fylket skal iverksette kompetanse- og rekrutteringstiltak innenfor barne- og ungdomsfrivilligheten.

Samarbeidskommunene blir en del av et nettverk som deler tips, råd og beste praksis for å nå disse målene. Frivillighet Norge er fasilitator for nettverket og bidrar med verktøyene Ungfritid.no, Frivillig.no og Veileder for økt deltakelse.

For en samarbeidsavtale i 2024 betaler kommunen et tilskudd på 99.000 kroner til Frivillighet Norge. Pengene går til å drive de tiltakene som kommunen og Frivillighet Norge blir enige om å iverksette, slik som lokal markedsføring, informasjonsmateriell og deling av dette.

Tre råd til kommuner og frivillige organisasjoner som vil vise barn og unge hva de kan bli med på i 2024:

  1. Ta i bruk Ungfritid.no i dag!
    Allerede i dag kan kommuner og den lokale frivilligheten gå sammen om å få flere lag, foreninger og organisasjoner til å registrere seg og sine tilbud på Ungfrtid.no, helt gratis:  Registrer deg her
  2. Skriv en samarbeidsavtale med Frivillighet Norge
    For å få vite mer om samarbeidsavtaler, og hvordan gå frem for å få dem på plass, les mer her eller kontakt Jørgen Sande Lysa, rådgiver Frivillighet Norge: jorgen@frivillighetnorge.no
  3. Les om barrierer for deltagelse i Veileder for økt deltagelse i frivilligheten
    For å kunne bygge ned barrierene for deltagelse, trengs det økt kunnskap. Les mer om barrierene, og finn relevante verktøy du kan bruke i arbeidet ditt: Barrierer for deltagelse

Kontaktperson

Bilde av Jørgen Lysa
Jørgen Lysa
Rådgiver, Økt deltakelse
99502631
jorgen@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring