Hopp til hovedinnholdet

– Det er magisk at vi er en nøytral arena for så ulike foreninger

Publisert:
Oppdatert:
Bilde av Nicole Furnes og Mohammed Jirde Ali, foran uskarpt bakgrunnsbilde av kontorer, ser i kamera
Nicole Natalie Furnes og Mohammed Jirde Ali har begge sentrale roller innen frivilligheten i Bodø, og BIF - Bodøs internasjonale foreninger. Foto: Arina Karbovskaya, Bodø2024.

BIF - Bodøs internasjonale foreninger består per i dag av 13 aktive og synlige organisasjoner, og spiller en stor rolle i det vi går inn i året 2024. Da skal nemlig Bodø være årets europeiske kulturhovedstad, og det foregår en storstilt satsning på de frivillige. Hvordan har Bodø2024 og BIF jobbet frem gode strukturer og felleskap blant nettverket av de frivillige?

Denne artikkelen er publisert i forbindelse med Frivillighet Norges arbeid med Knekk inkluderingskoden, og er skrevet av Corita Sophia Valle.

Det var våren 2022 som ble starten på det som ville utvikle seg til å bli en særskilt inkluderende plattform – nemlig byens første nettverk av byens aktive internasjonale foreninger. Dette sprang ut av en egen markering av Vår dag, i Frivillighetens år 2022.

Tror på det personlige møtet
Det lå et målrettet og betydningsfullt arbeid bak utviklingen og i gangsettelsen av initiativet BIF - Bodøs internasjonale foreninger. Nicole Natalie Furnes, prosjektleder i Frivillig2024, har stor tro på det å jobbe med de personlige relasjoner. Det å bruke tid på å knytte bånd er viktig. Det ble invitert til en kopp kaffe med organisasjonene, én og én. Etter avholdelse av storstilt Vår dag og festival, ble en stor og hyggelig frivillighetsfest i øverste etasje på rådhuset et vellykket samlingspunkt.

- Vi fikk tidlig inn Stein Markussen fra Nordnorsk lederutvikling (NNL) som hadde et flott møte med fokus på strategiutvikling med de aktive foreningene. Vi hadde flere oppfølgende møter med han hvor vi diskuterte veien videre. Vi måtte finne en felles plattform!, forteller Furnes.

Arbeidet var påbegynt, og spørsmålene stilt: Hva ville BIF jobbe med på tvers? Hvilke prosjekter fantes? Hva var de samlende verdiene?

Stein Markussen står på gulvet, snakker omkranset av ledergruppen i BIF. De står bak bord i hestesko
Stein Markussen fra Nordnorsk lederutvikling holder kurs for BIF - Bodøs internasjonale foreninger. Foto: Veronika Abramchuck.

BIF - Bodøs internasjonale foreninger består i dag av en ledergruppe, en arrangementskomite, og en koordinator per i dag organisert under Bodø2024. Målet om at dette skal leve videre etter 2024, stiller både Furnes og Jirde Ali seg tydelig bak.

De internasjonale foreningene er nøkkelen
Bodø skal være europeisk kulturhovedstad i 2024, og i den forbindelse er det mye spennende som allerede finner sted. Bodø2024 har et mål om å nå ut til flere og nye publikummere med kultur, og få vist seg frem samt få med nye på laget.

- De internasjonale foreningene er nøkkelen, så dette har vært en bevisst satsning med målet om å få inkludert og syngliggjort all den vakre kulturen som finnes i Bodø, sier Furnes.

Visjonen ble at Bodø skal være et fint sted for alle. Og et av utgangspunktene og satsning for å komme sammen blant de forskjellige organisasjonene, var konseptet Bolyst og bli-lyst.

- Vi utviklet oss for å være en arena for læring, både blant våre folk, og også gjennom å komme sammen om alt vi kunne lære bort og vise oss frem, sier Mohamed Jirde Ali.

Jirde Ali har hatt en sentral rolle i BIF og som nylig avtroppet leder av Somalisk Forening Bodø. Han har vært aktiv i å få opp medlemstallet i Somalisk forening, som nå har over 130 medlemmer, og han harvært ledende i arbeidet med å sikre gode rutiner og inkludering. Særlig en satsing på informasjonskanalen deres, deres egne Facebook-gruppe, har gitt gode resultater. Det er lav terskel for at medlemmer av gruppen tilgjengeliggjør deres aktiviteter og postene her engasjerer og når klart ut.

- Vi er stolte over våre arrangementer og alle som bidrar og ikke minst hvor mange vi er og hvor mange ulike foreninger som er samlet sammen i nettverket, sier Furnes.

- Formålet er at det skal være en arena fri for mobbing. Vi er enige om at det skal være en nøytral, demokratisk og likestilt plattform, sier Jirde Ali.

Og for å bli med så har BIF satt noen spesifikke krav. Foreningen må være organisert i Brønnøysundregisteret og minst 7 av de 13 foreningene må være til stede før de kan fatte en beslutning på vegne av felleskapet.

Samarbeidet på tvers

- Det er magisk at vi er en nøytral forening for så ulike nettverk. Vi har både ukrainsk og russisk nettverk og to forskjellige eritreiske foreninger. Vi får til dette igjennom frivillighet og kultur. Kultur er samlende, konstaterer Furnes.

Bodøs internasjonale foreninger kan vise til flere felles mål og aktiviteter på tvers av foreningene - som for eksempel internasjonal uke, og snart forestående eid-feiring i lag. BIF fortsetter med konseptet mat og mingling, hvor det serveres mat og musikk fra hele verden.

Bilde er av samosas og annen mat i fokus og mennesker sett bak og høyt fra som forsyner seg av mat.
Foto: Polina Kovalenko.

En stadig utvidet arena
Nettverket utvides stadig og nå er det både en tyrkisk og en syrisk forening som står på trappene.

- Vi er stolte over at vi får flere til å organisere seg i samfunnet. Og vi jobber aktivt for at andre i Nord Norge skal ha sitt eget nettverk i sin kommune, sier Jirde Ali.

I Bodø er 11 prosent av befolkningen internasjonal i følge SSB. Det vil si at vi har en type flerkulturell bakgrunn, er barn av flerkulturelle eller er det selv.

- Vi fortjener vår plass i bylivet og kulturlivet - det er på sin plass! Og i et slikt prosjekt som europeisk hovedkulturhovedstad er, konstaterer de begge.

Bodø2024 vil også inspirere andre europeiske kulturhovedstader. Finland har tatt inspirasjon fra dem og vil ha sin egne “BIF”, for i 2026 er det nettopp Finland som står for tur til å være europeisk kulturhovedstad.

Egne lokaler og veien videre

Bodø2024 og BIF ser på mulighetene for å utvikle BIF, og Furnes og Jirde Ali beretter entusiastisk om oppussing av lokaler som finner sted nå, og deres ønske om å få beholdt 3. etasje i huset, som et eget Frivillighetens hus.

- Vi håper og krysser alle fingre på at dette slår igjennom! Et eget lokale har mye å si for at organisasjonene får et sted det er lett å samles på, forteller de.

Etasjen er et spleiselag og samarbeidsprosjekt mellom ungdomsprosjektet til Bodø2024, UNG2024, og frivillighetsprosjektet til Bodø2024, Frivillig2024. Formålet med etasjen er nettverksbygging, kompetanseheving, erfaringsutveksling, kreativitet og samarbeid for, av og med ungdommer og frivillige tilknyttet UNG2024 og Frivillig2024. De frivillige og ungdommene i de to prosjektene har sammen skaffet ressurser og materiell til oppussingen, og seinere samme dag som vi møter Furnes og Jirde Ali, skal flere i gang med malingsarbeidet. Etasjen blir fylt med kurs, BIF og UNG2024 får sitt eget rom, og dette lokalet er også tenkt å tas i bruk av unge skeive organisasjoner. Alle som er tilknyttet Frivilligforum er også velkomne til å bruke lokalene.

Frivillighet Norge samler inspirerende historier om inkludering i alle slags frivillige organisasjoner og du kan få tilgang til alle disse på Inkluderingskoden - https://inkluderingskoden.no/historier.

Kontaktperson

Bilde av Ida Marie Holmin
Ida Marie Holmin
Assisterende generalsekretær
21 56 76 58
ida@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring