Hopp til hovedinnholdet

Ny tilskuddsordning for frivilligheten

Publisert:
Oppdatert:
Tengninger og tekst på vegg. "Jeg savner:".
Bilde fra Norges speiderforbund. Foto: Julie Rosseland.

Den nye tilskuddsordningen for frivillig sektor er todelt og det er mulig å søke på begge ordninger. Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som forvalter ordningen. Målet er å støtte frivillig sektor igjennom koronakrisen. Første søknadsfrist er 20. april.

Ordningen ble varslet da regjeringen la frem forslag til statsbudsjett høsten 2020. Den var på høring i januar 2021 og nå er reglene for ordningen klare. Frivillighet Norge har kritisert det endelige resultatet, da spesielt at søknadsskjema for tilskudd til aktiviteter ikke er klart og at det ikke er mulig å få kompensert tapt inntekt.

Her kan du lese:

- Frivillighet Norges innspill og høringsinnspill til forslag for ordningen

- Frivillighet Norges pressemelding om den endelige ordningen

De som får momskompensasjon kan søke om tilskudd nå

Dersom organisasjonen mottok momskompensasjon i 2020 kan dere søke om tilskudd. Dette gjøres ved å fylle ut et elektronisk egenerklæringsskjema på Lotteri- og stiftelsestilsynet sine nettsider. I organisasjoner med underledd er det sentralleddet som skal fylle ut skjemaet på vegne av sine underledd. I skjema bekreftes det at organisasjonen har hatt økte kostnader eller reduserte inntekter på grunn av korona i 2021. Sentralledd som søker om momskompensasjon for sine underledd skal også levere egenerklæring på vegne av disse og har ansvar for utbetaling til underledd. Sentralleddet trenger ikke hente inn dokumentasjon fra underledd på reduserte inntekter eller økte kostnader.

Organisasjonene vil få utbetalt rundt 15 % av beløpt de fikk i momskompensasjon. Utbetaling skjer etter søknadsfristen er gått ut.

Søknadsfrist er 20. april. Trykk her for å gå til søknadssiden.


Skjermdump av skjema for bekreftelse av reduserte inntekter eller økte kostnader pga korona
Skjermdump av skjema for bekreftelse av økte kostander eller reduserte inntekter. Fra lottstift.no.

Tilskudd til arrangement og aktiviteter

Dersom organisasjonen er registrert i Frivillighetsregisteret kan dere søke på denne delen av ordningen. Den gjelder for arrangementer og aktiviteter i perioden 1. januar til og med 30. juni. Søknadsskjema for denne ordningen er ikke klart, og forventes ikke på plass før i juni.

Organisasjoner vil kunne søke tilskudd til:

A) Kostnader til utvikling av eller tilpasning av aktiviteter som digitale tilbud og kompetansehevende tiltak.

B) Merkostnader som følge av smitteverntilpasninger som er nødvendige for å gjennomføre arrangementer og aktiviteter.

C) Dekning av tapte publikumsinntekter, deltakeravgifter og leieinntekter som følge av publikumsrestriksjoner og deltakerrestriksjoner dersom arrangement eller aktiviteten helt eller delvis er gjennomført. Størrelsen på tilskudd beregnes ved differansen mellom faktiske inntekter og faktiske kostnader til arrangementet eller aktiviteten.

For A) kan organisasjonen få 70 % av godkjent søknadsbeløp og for B) og C) kan organisasjonen få 100 %. Dersom et arrangement eller en aktivitet må avlyses på grunn av restriksjoner, råd og anbefalinger fra offentlige myndigheter er det kun de kostnadene organisasjonen har hatt og ikke kan unngå som dekkes etter at faktiske inntekter er trukket fra.

Trykk her for å gå til Lotteri- og stiftelsestilsynet sine nettsider om ordningen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring