Hopp til hovedinnholdet

Økende ensomhet blant jenter: frivillige organisasjoner kan spille en nøkkelrolle

Publisert:
Oppdatert:
flere kvinnergår over en bane sammen
Foto: Pickit stock

Funn fra Ung-HUNT studien viser at ensomhet blant jenter øker. – Å delta i frivillige organisasjoner er bra for folkehelsen. Gjennom deltakelse får du mulighet til å bidra og du blir en del av et fellesskap, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.

På initiativ fra Nordisk ministerråd er det blitt etablert flere nettverk på helse- og sosialfeltet. Ett av nettverkene ledes av Frivillighet Norge, og har temaet ensomhet.

Her presenterte nylig Kirsti Kvaløy, professor og leder for Ung-HUNT studien, utvikling i ensomhet i Norge. Særlig ser man en økning i ensomhet blant jenter:

På 90-tallet rapporterte 9 prosent av jenter at de følte seg ensomme, men tallet nå er langt høyere.

– Over tid ser vi at unge rapporterer mer og mer ensomhet. Dette gjelder spesielt jentene. I Ung-HUNT som ble utført i kjølvannet av koronapandemien, rapporterte hele 23 prosent at de ofte eller veldig ofte opplever ensomhet, fortalte Kvaløy under workshopen.

Til sammenligning svarte 12 prosent av guttene det samme.

Hva er Ung-HUNT?

Hentet fra store norske leksikon:

"HUNT-studien er en helseundersøkelse som omfatter helseopplysninger og biologisk materiale fra innbyggerne i Trøndelag. Innsamlinger har vært foretatt cirka hvert ellevte år siden 1984. Det er en av verdens største befolkningsundersøkelser og en viktig kilde til kunnskap om livsstil, livskvalitet, levekår og helse i Norge."

Ung-HUNT er ungdomsdelen av Helseundersøkelsen i Trøndelag. Den første ungdomsundersøkelsen ble gjennomført i 1995-1997.

Frivilligheten har noe for alle

I 2023 viste Frivillighet Norges Frivillighetsbarometer, at 60 prosent av kvinner i Norge hadde engasjert seg i frivilligheten i løpet av det siste året. Av menn hadde 64 prosent gjort det samme.

– Frivilligheten har mange tilbud og aktiviteter, og det finnes noe for alle! Deltakelse og engasjement fra hele bredden av befolkningen styrker frivillige organisasjoner, samfunnet og fremmer folkehelsen, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.

Mann smiler inn i kamera
– Å delta i frivillige organisasjoner er bra for folkehelsen. Gjennom deltakelse får du mulighet til å bidra og du blir en del av et fellesskap, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen. Foto: Birgitte Heneide/Frivillighet Norge

Spør noen du ikke kjenner

Den viktigste grunnen til at noen blir frivillig, er at de blir spurt. Samtidig viser Frivillighetsbarometeret fra 2023 at kun 32 prosent av befolkningen har blitt forsøkt rekruttert inn i frivillige organisasjoner.

– Ofte ser vi at vi ender opp med å spørre noen vi kjenner eller de som ligner oss selv. Av de som har gjort frivillig innsats i løpet av det siste året, har det store flertallet blitt rekruttert av bekjente eller venner, sier Slotterøy Johnsen. Vi kan derfor fort ende opp med homogene og lite mangfoldige grupper.

På frivillighetens egen nettside, Frivillig.no, kan organisasjoner, lag og foreninger spørre om å bli med i frivilligheten.

Hver måned har Frivillig.no rundt 30.000 besøkende som ser etter noe å engasjere seg i.

– Det er derfor en ypperlig mulighet til å nå utenfor eget nettverk og få med de av oss som enda ikke er med i en organisasjon, avslutter generalsekretæren i Frivillighet Norge.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring