Hopp til hovedinnholdet

Oppvekst, økonomi og deltakelse i frivilligheten

Publisert:
Oppdatert:
Panel på Arendalsuka
Foto: Birgitte Heneide, Frivillighet Norge

Denne uken presenterte Frivillighet Norge tall som viser at blant nesten en tredjedel av barnefamiliene har noen latt være å delta på fritidsaktiviteter på grunn av høye kostander. Onsdag 14. august 2019 inviterte vi til debatt om barns oppvekst, sosiale forskjeller og utenforskap.

Bakgrunn betyr noe

Sosial og økonomisk bakgrunn har betydning barn og unges deltakelse på fritidsaktiviteter. Jorunn Gleditsch Lossius (KrF) påpekte at mange barn skjuler ønsket om å delta. Det er et mål at alle barn skal ha en meningsfull fritid, dessverre er ikke det realiteten for alle i dag.

- Vi er glad for at vi skal få på plass et Fritidskort som kan fjerne stigma ved at man ikke kan delta, sier Gleditsch Lossius.

Martin Henriksen (Ap) trekker frem at familienes helhetsøkonomi er et viktig perspektiv, men at han også er glad for at det kommer et Fritidskort og avventer hvordan dette vil bli. Arbeiderpartiet tok også opp sitt forslag om en fritidsreform som blant annet innebærer fritidsaktiviteter inn i SFO/AKS og lønning av instruktører.

Frivillighet Norge synes det er bra at man løfter barn og unges fritidstilbud, men er skeptisk til en profesjonalisering av det som i dag drives godt av frivillige organisasjoner.

Organisasjonene må ta ansvar

Flere av de frivillige organisasjonene i panelet mener at organisasjonene selv må være med å ta ansvar for høye kostander for deltakelse, ved å senke prisene, rekruttere flere og bredere og gjennom støtteordninger og samarbeid. Mange organisasjoner har også som formål å hjelpe de som trenger det og bidrar til at flere blir inkludert i det fellesskapet frivilligheten gir.

- Vi i frivilligheten må holde kostnadene nede, spørre oss selv om vi trenger ting som koster så mye i aktiviteten, sier styreleder Rode Hegstad fra LNU.

- Røde Kors jobber med å engasjere flere som kan bidra som frivillige for å hjelpe de familiene som ikke har så mye ressurser og ikke kan stille opp like mye på dugnad som andre. Det blir viktig framover, sier Karin Afeef, enhetsleder i Røde Kors.

Trenger samarbeid

Selv om organisasjonene har et ansvar er det nødvendig med et godt samarbeid med kommunene lokalt og nasjonale myndigheter. Det er mange ulike barrierer som hindrer barns deltakelse og Stian Slotterøy Johnsen (Frivillighet Norge) pekte på at flere tiltak må virke sammen.

- Vi tror fritidskortet blir bra i kombinasjon med andre tiltak. Dette vil kreve et skikkelig løft ute i kommunene på fritidsområdet. Vi må få på plass oversikt på tilgjengelige tilbud lokalt, Slotterøy Johnsen.

Anja Veum, breddeidrettssjef i Norges idrettsforbund, forteller at det ikke er alt idrettslagene klarer å løse selv og at de er avhengige av gode samarbeid med kommunen, som gratis halleie, for å få ned kostandene.

De som deltok i debatten var:

- Anja Veum, breddeidrettssjef, Norges idrettsforbund

- Ivar Eimhjellen, PhD Seniorforsker, NORCE Norwegian Research Centre

- Rode Margrete Hegstad, Styreleder, Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

- Karin Afeef, Enhetsleder, Røde Kors

- Stian Slotterøy Johnsen, Generalsekretær, Frivillighet Norge

- Andre Ruud, Generalsekretær, Ungdom og Fritid

- Martin Henriksen, Arbeiderpartiet

- Jorunn Gleditsch Lossius, KrF Kristelig Folkeparti

- Øivind Mehl Landmark, Virksomhetsleder, Norges KFUK-KFUM

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring