Hopp til hovedinnholdet

Samarbeid og samskaping om barns fritid i læringsløftet «Bli med – aktiv fritid for alle»

Publisert:
Oppdatert:
Haik Stavanger 2013 (Foto: Alexander Vestrum)
Haik Stavanger 2013 (Foto: Alexander Vestrum)

Våren 2020 ble kommuner, fylkeskommuner og lokal frivillighet invitert til læringsløftet «Bli med – Aktiv fritid for alle», som arrangeres av Bufdir i samarbeid med Frivillighet Norge og KS.

Hensikten med læringsløftet er å sikre at flere barn og unge får mulighet til å delta i fritidsaktiviteter, uavhengig av økonomi og familiebakgrunn, samt å øke kunnskapen og innsatsen på feltet, slik at kvaliteten på arbeidet blir bedre. Dette gjøres gjennom erfaringsdeling og nettverksbygging på tvers av kommunegrenser, hvor både gode verktøy og utfordringer blir delt og diskutert.

Samlingene ble gjennomført høsten 2020, og deltakerne ble delt inn i et nettverk som møttes i Tromsø, et som møttes i Stavanger, samt nettverk i henholdsvis Kristiansand og Drammen, som måtte gjennomføres digitalt på grunn av smittesituasjonen. I tillegg er deltakerne invitert til en oppsummeringssamling som skal gjennomføres digitalt før jul.

Læringsløftet er et ledd i realiseringen av Fritidserklæringen, som Frivillighet Norge, regjeringen, KS og en rekke frivillige organisasjoner signerte i 2016. Den bygger på FNs barnekonvensjon artikkel 31 som handler om barnets rett til å delta i lek og fritidsaktiviteter. Deltakelse i fritidsaktiviteter har stor verdi for barn og unge. Dette er arenaer hvor de får muligheten til å oppleve mestring, fellesskapsfølelse og vekst. Dessverre ser vi at flere barn og unge av ulike årsaker ikke deltar i fritidsaktiviteter i dag. For at Fritidserklæringen skal realiseres må alle barn ha mulighet til å delta jevnlig i minst en organisert fritidsaktivitet sammen med andre.

Kommunen og frivilligheten er to sentrale aktører i dette arbeidet, og viktige nøkkelord for å lykkes med å senke tersklene for deltakelse er samarbeid og samskaping. For å gi barn og unge en aktiv fritid må vi jobbe sammen. Det gode samarbeidet mellom Frivillighet Norge, KS og Bufdir i forbindelse med planlegging og gjennomføring av læringsløftet har vært både verdifullt og nyttig.

Vel så viktig har samarbeidet og samskapingen på tvers av både kommune- og sektorgrenser vært. Samlingene hadde ikke vært mulig å gjennomføre uten deltakerne fra kommunal og frivillig sektor, som bidro med gode presentasjoner, tankevekkende innspill og engasjerende diskusjon.

I løpet av høsten fikk vi servert gode eksempler hvor kommune og organisasjonslivet har gått sammen for å tilby sine innbyggere et godt fritidstilbud. Eksempler på dette er Frilager i Rogaland, som tilbyr utleie av friluftsutstyr til organisasjoner, skoler og privatpersoner. Et annet godt eksempel er nettsiden fritid123.no, som viser en oversikt over alle organiserte fritidsaktiviteter i kommunene Modum, Sigdal og Krødsherad. I Åmli tilbyr kommunen en gratis fritidsaktivitet til alle barn i barneskolealder. Dette omfatter fritidstilbud i regi av lag og organisasjoner, samt kulturskolen i kommunen. Vi fikk også høre hvordan pilotkommunene Arendal, Asker, Halden og Namsos har jobbet med fritidskortet.

Halvveis ut i samlingen ble deltakerne delt inn i grupper og bedt om å reflektere over presentasjonene de nettopp hadde hørt, om det er noe de kan bli bedre på og hvorvidt de kunne fått til noe av det samme i sin kommune.

I tillegg til inspirerende innlegg om barn og unges fritidsaktiviteter, var ungdomsmedvirkning tema i andre del av samlingen. I den forbindelse var det lagt opp til presentasjoner om gode eksempler på ungdomsmedvirkning på kommune- og fylkesnivå, samt hvorfor dette er så viktig. Deltakerne fikk blant annet høre om ungdommens fylkesutvalg i Agder, ungdomsrådet i Viken, barne- og ungdomsrådet i Lindenes, ungdommens bystyre i Kristiansand, og hvordan bydel Grorud involverer barn og unge i kommunens strategi og aktiviteter i bydelen. Presentasjonene la vekt på hvordan ungdom er en viktig ressurs for kommunen og fylkets arbeid med inkluderende fritid for alle. Etter presentasjonene fikk deltakerne mulighet til å reflektere over det de nettopp hadde hørt, og hvordan de kan gå frem for å få til noe lignende i sin kommune.

Frivillighet Norge ønsker å takke deltakerne og samarbeidspartnerne KS og Bufdir for en høst med lærerike samlinger, og ønsker kommuner, fylkeskommuner og frivillige organisasjoner lykke til videre i det viktige arbeidet de gjør for barn og unge. Vi ser at mange steder er det en utfordring at det ikke finnes noen oversikt over hvilke fritidsaktiviteter som finnes. Frivillighet Norge lanserte derfor Ungfritid.no den 3. desember.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring