Hopp til hovedinnholdet

Samarbeid om bedre frivillighetspolitikk i Agder

Publisert:
Oppdatert:
To personer sitter på en benk i parken med papirer i hendene.
Fylkeskommunedirektør Tine Sundtoft og Generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen signerte intensjonsavtale mellom Frivillighet Norge og Agder fylkeskommune

Agder fylkeskommune og Frivillighet Norge har signert intensjonsavtale på Arendalsuka. Avtalen skal blant annet bidra til å stimulere til økt samarbeid mellom organisasjonene og, mellom fylkeskommune, kommune og frivillig sektor.

Generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen signerte avtalen på vegne av i Frivillighet Norge.

– Vi har over tid hatt veldig god dialog med Agder om frivillighetspolitikk, sier Slotterøy Johnsen.

Agder inviterte Frivillighet Norge inn som samarbeidspartner i en tidlig fase i utviklingen av sin frivillighetspolitikk. Blant annet som partner i en konferanse i mars 2021, der Frivillighet Norge gjennomførte en dialogprosess med kommuner og frivillige organisasjoner for å gi innspill til fylkeskommunes arbeid med sin frivillighetsstrategi.

I tillegg har Frivillighet Norge bidratt i fylkeskommunens arbeidsgruppe underveis.

– Vi er godt kjent med det frivillighetspolitiske arbeidet i flere kommuner i Agder. Vi er derfor glade for at vi nå også formaliserer samarbeidet med fylkeskommunen. Jeg håper avtalen vil bidra til at flere kommuner i fylket får en frivillighetspolitikk som styrker dialogen med frivilligheten lokalt i årene som kommer, sier Slotterøy Johnsen. 

Fylkeskommunedirektør Tine Sundtoft er enig i dette.
I tråd med Agder fylkeskommunes planstrategi vedtok Fylkesutvalget i desember 2020 oppstart av arbeidet med en frivillighetsstrategi for Agder der Frivillighet Norge bidro til kunnskapsgrunnlaget til strategien.

– Visjonen for frivillighetsstrategien for Agder er økt deltakelse for bedre levekår. Denne visjonen forutsetter en sterk, selvstendig og mangfoldig frivillighet i Agder – noe som også er hovedmålet for strategien. Derfor ser vi frem til et tettere samarbeid med frivillighet Norge. Vi tror intensjonsavtalen vil bidra å løfte og styrke frivilligheten i Agder, både gjennom å samarbeide rundt frivillighetsstrategien, og stimulere til at kommunene i Agder utarbeider sin egen frivillighetspolitikk, sier Sundtoft.


Frivillighetsstrategi for Agder 2022-2030

https://agderfk.no/vare-tjenester/regional-planlegging-og-utvikling/gjeldende-planer-og-strategier/kultur-og-kulturarv/frivillighetsstrategi-for-agder/

Frivillighetsstrategiens handlingsprogram 2022-2026
https://agderfk.no/_f/p1/ica259ee6-c7d6-467b-8632-4482630af3c7/frivillighetsstrategiens-handlingsprogram-2022-26.pdf

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring