Hopp til hovedinnholdet

Stian Slotterøy Johnsen fortsetter som generalsekretær i Frivillighet Norge

Publisert:
Oppdatert:
Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær i Frivillighet Norge
Styret i Frivillighet Norge har ansatt Stian Slotterøy Johnsen som generalsekretær for en ny åremålsperiode på fem år, fra 2020 til 2025.

Styret i Frivillighet Norge har videreført ansettelse av Stian Slotterøy Johnsen som generalsekretær for en ny åremålsperiode på fem år, fra 2020 til 2025. – Jeg takker styret for tilliten og gleder meg til å fortsette å jobbe for å styrke rammebetingelsene for alle medlemsorganisasjonene i Frivillighet Norge, sier Slotterøy Johnsen.

Den 2. mars 2020 lyste Frivillighet Norge ut stilling som generalsekretær. I dag er det klart at nåværende generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen fortsetter i en ny åremålsperiode.

– Styret er veldig glade for at Stian Slotterøy Johnsen har takket ja til et nytt åremål i stillingen som generalsekretær i Frivillighet Norge. Stian har gjort en god jobb for å koordinere og fremme frivillighetens sak i møtet med myndigheter og utviklet Frivillighet Norge som et naturlig samlingspunkt for frivillige organisasjoner, sier Heikki Eidsvoll Holmås, styreleder i Frivillighet Norge.

– Akkurat nå handler alt om hvordan frivillige lag og foreningen kan bidra til å få oss gjennom koronakrisen og hvordan vi kan unngå at enkeltlag eller organisasjoner brekker ryggen økonomisk og sosialt, sier Eidsvoll Holmås.

– Løfter vi blikket, vil arbeidet med Frivillighetens år i 2022 og få gjennomslag for at frivillige organisasjonen fullt ut skal slippe å betale moms på dugnadsarbeidet stå øverst på dagsorden for generalsekretæren, sier Eidsvoll Holmås.

Frivillige organisasjoner under koronakrisen

Frivillighet Norge spiller en viktig rolle i å fronte organisasjonens budskap overfor myndighetene under koronakrisen. De siste ukene er det gjennomført flere nettverksgruppemøter og sendt høringssvar og innspill til ulike økonomiske ordninger som skal hjelpe organisasjoner som rammes hardt i denne situasjonen.

– Vi har de siste ukene sett hvor viktige lag og foreninger er, både gjennom alle aktivitetene og møteplassene som nå er avlyst og høyt savnet av mange, og gjennom den store ekstra innsatsen som legges ned for å gjennomføre aktiviteter digitalt og utvikle nye tiltak som det er behov for under krisen. Jeg takker styret for tilliten og gleder meg til å fortsette å jobbe for å styrke rammebetingelsene for alle medlemsorganisasjonene i Frivillighet Norge, sier Stian Slotterøy Johnsen.

Les mer om vår dialog med myndighetene om koronakrisen her.

Hva blir viktigst i den neste perioden?

Frivillighetens år 2022

Slotterøy Johnsen trekker fram Frivillighetens år 2022 som et sentralt prosjekt i den neste perioden fra 2020 til 2025. Frivillighet Norge skal koordinere innsatsen rundt dette året.

– Når vi har kommet oss gjennom denne krisen har vi en unik mulighet til å reise oss sammen gjennom at regjeringen har utpekt 2022 til Frivillighetens år. Dette vil prege Frivillighet Norges arbeid på ulike måter framover. Vi skal løfte Frivillighetens år 2022 til å bli et nasjonalt festår for hele frivilligheten. Målet er både å synliggjøre de frivillige organisasjonene og å bidra til økt deltakelse, sier Slotterøy Johnsen.

Les mer om Frivillighetens år 2022 her.

«Når vi har kommet oss gjennom denne krisen har vi en unik mulighet til å reise oss sammen gjennom at regjeringen har utpekt 2022 til Frivillighetens år.»

Stian Slotterøy Johnsen
Generalsekretær i Frivillighet Norge

Full og rettighetsfestet momskompensasjon

Slotterøy Johnsen er også særlig opptatt av Frivillighet Norges interessepolitiske rolle og trekker spesielt fram det videre arbeidet med å styrke og rettighetsfeste momskompensasjonsordningen.

– Vi skal ivareta den sterke posisjonen Frivillighet Norge har bygget opp og videreutvikle denne. Politikere skal føle at det er nødvendig å lytte til frivillighetens stemme, og vårt aller viktigste krav er full og rettighetsfestet momskompensasjon, sier Slotterøy Johnsen.

Les mer om arbeidet med full og rettighetsfestet momskompensasjon her.

Medlemsvekst

Avslutningsvis understreker Slotterøy Johnsen at Frivillighet Norge skal vokse videre i antall medlemmer i den nye perioden.

– Vi har en jevn økning i antall medlemmer og dette ønsker vi skal fortsette, gjennom å både skape politiske gjennomslag og gi medlemmene tilgang til attraktive møteplasser og nettverk. En bred medlemsmasse gjør oss tunge når vi skal fremme vårt budskap. Vi er i dag 322 organisasjoner og har et mål om å bli 350 innen 2022, sier Slotterøy Johnsen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring