Hopp til hovedinnholdet

Vi må handle for å øke mangfoldet

Publisert:
Oppdatert:
Innlederne: Anita Rathore, OMOD, Onur Safak Johansen, LO og Ida Marie Holmin, Frivillighet Norge.
Innlederne: Anita Rathore fra OMOD, Onur Safak Johansen fra LO og Ida Marie Holmin fra Frivillighet Norge. Sarah Abraham fra Politihøgskolen var ikke med da bildet ble tatt. Foto: Frivillighet Norge

Tema på den andre samlingen i Inkludering på topp var ansettelser. Nærmere 40 organisasjoner samlet seg for å finne løsninger på hvordan vi kan øke mangfoldet i organisasjonen når vi skal rekruttere ansatte. Meldingen er klar. Det nytter ikke å ha gode tanker om å øke mangfoldet. Vi må gjøre ord til handling.

Denne gangen hadde vi fire innledere som delte sine tips og ideer på vårt digitale seminar den 25. august.

Vis dere fram!

Sarah Abraham, seniorrådgiver og organisasjonspsykolog hos Politihøgskolen, delte sine erfaringer med å skape en mangfoldig studentmasse.

–Politiet er avhengig av tillit fra befolkningen. Vi mennesker fungerer slik at vi har større tillit til de som ligner på oss, erfaringsmessig eller utseendemessig. Derfor jobber politiet med å øke mangfoldet og speile befolkningen blant ansatte i politiet. Gjennom systematisk arbeid i måten vi rekruttere og tar opp studenter på lykkes vi i å øke mangfoldet.

Sarah fortalte at politihøgskolen har gode erfaringer med å være aktive og vise seg fram.

–Delta på samlinger og kom i møte med relevante organisasjoner. Eksempler kan være Pride, besøke religiøse sentre, komme i kontakt med ulike sportsmiljøer, og besøke videregående skoler som har stor prosentandel innvandrerungdom.

Sarah delte også et annet konkret tips for å skape en inkluderende arbeidsplass. Politihøgskolen har en felles kulturell kalender som tar opp ulike høytider og fester fra ulike kulturer og religioner.

–Det gir oss muligheten til å ovenfor kollegaer å anerkjenne eller markere ulike dager, selv om det ikke er en del av egen kultur.

Vi må snakke om mangfold og diskriminering

Anita Rathore, nestleder i OMOD, Organisasjon mot offentlig diskriminering, jobber både med enkeltsaker og systemet der personer har blitt utsatt for diskriminering. De erfarer at mange minoriteter opplever det samme. De blir ofte innkalt til intervju, men de når aldri helt frem.

–Som organisasjon må dere se på seg selv. Hva ønsker dere å oppnå? Hvis dere ikke vet hva dere ønsker, kommer dere ikke i havn. Det er også nødvendig å se på hvordan dere fremstår utad. Hvordan presenterer organisasjonen seg selv? For eksempel føler mange unge mennesker at de ikke kan ha innflytelse der de ønsker, fordi de opplever at det ikke er plass til dem. For å klare å rekruttere mer mangfoldig er det viktig at vi virkelig vil og at vi signaliserer at det er åpenhet for mangfoldet.

Klarer vi ikke å se potensialet i befolkningen, går vi glipp av en gullgruve.

Under ti prosent av LO sine ansatte generelt har minoritetsbakgrunn. Ingen av dem finnes i ledelsen. –Det er akkurat det samme for oss som resten av samfunnet. Dette problemet forsvinner litt fordi vi ikke vet hvordan vi skal jobbe med denne utfordringen. Onur Safak Johansen, organisasjonsrådgiver i LO, Landsorganisasjonen i Norge, delte sine tips om hvordan vi kan ivareta mangfold i ansettelsesprosesser.

Vi mennesker har en tendens til å «legge arbeidet til side» når vi ikke vet hvordan vi skal løse det, forteller Onur. -For å utfordre dette, har vi i år startet et nytt samarbeid med Norsk Folkehjelp som heter «Rik på mangfold, en arbeidsplass for alle». Hun tipser arbeidsgivere til å tenke nøye over intervjuet som skal gjennomføres. Ofte er det slik at jo mer personen du intervjuer ligner på deg, jo mer liker du denne personen.

–Vi ansetter de som ligner på oss selv. Derfor er det er opp til arbeidsgiver å åpne opp døren for et mangfoldig arbeidsliv, forteller Onur, og legger til: -Klarer vi ikke å se potensialet i befolkningen, går vi glipp av en gullgruve.

Bruk Mangfoldsplakaten!

Ida Marie Holmin, assisterende generalsekretær i Frivillighet Norge, presenterte til slutt mangfoldsplakaten og verktøy for å ta den i bruk. Plakaten er et hjelpemiddel i det daglige arbeidet og en støtte for ledelsen i planlegging, gjennomføring av tiltak og hvordan sjekke resultatene av arbeidet for et større mangfold. Plakaten finner du her

Ny samling i oktober - Nye verktøy!

Neste samling er 27. oktober 2020. Da skal vi presentere verktøy som frivillige organisasjoner kan bruke for å øke mangfoldet i ledelsen og blant ansatte og tillitsvalgte. Har du ønsker eller forventninger til verktøyet? Send gjerne dine innspill til oss!

Les resultater fra samlinger og konferanser i Inkludering på topp her.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring