Hopp til hovedinnholdet

Partiprogram 2021 - 2025

Partiene har vedtatt sine program for neste stortingsperiode. Her ser du hva partiene mener om Frivillighet Norges viktigste saker.

partienes logoer

Hva vil Frivillighet Norge?

Fjern moms på dugnad!

Alle partiene på Stortinget har stemt for Frivillighet Norges forslag om rettighetsfestet full momskompensasjon, men dessverre aldri samtidig. Derfor har det aldri fått flertall.

Vi har foreslått formuleringer til partiene som forplikter til en opptrapping av momskompensasjonen slik at vi i praksis fjerner moms på dugnad. Samtidig er det viktig at denne rettighetsfestes. Dette vil gi en nødvendig økonomisk forutsigbarhet for frivilligheten.

Her kan du lese mer om momskompensasjon.

Vårt forslag til formulering:

(Sett inn parti) skal:

 • Innføre full og regelstyrt momskompensasjon for frivillige organisasjoner innen 2024

Her er innspillet vi har sendt til partiene.

Hva står det i programmene?

 • Ap vil: Gi full momskompensasjon til idrett, frivillighet og kultur.
 • FrP vil: Fremskrittspartiet ønsker opptrapping mot en full og regelstyrt momskompensasjon for frivilligheten
 • Sp vil: Rettighetsfeste full momskompensasjon for alle frivillige lag og organisasjoner og bidra til å gjøre ordningen bedre kjent.
 • V vil: Vi vil også trappe opp momskompensasjonsordningen for frivillige lag, slik at de får dekket sine momsutgifter.
 • KrF vil: Fjerne «moms på dugnad», ved å omgjøre ordningen med momskompensasjon for frivillige organisasjoner til en regelstyrt ordning, med en gradvis opptrapping til 100 prosent kompensasjon i løpet av stortingsperioden.
 • MDG vil: Gi frivillige organisasjoner full kompensasjon for merverdiavgift.


 • H vil: sikre en god og forutsigbar ordning med momsrefusjon for drift av frivilligheten
 • R vil: nevner ikke momskompensasjon
 • SV vil: nevner ikke momskompensasjon

Andre saker

Momskompensasjon for frivillighetsbygg

Hva vil Frivillighet Norge?

Frivillighet Norge foreslår at det innføres en egen momskompensasjonsordning for frivillighetsbygg og -anlegg som i dag ikke kvalifiserer for kompensasjon i den ordinære momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner eller momskompensasjonsordningen for idrettsanlegg.

Hva mener partiene?

 • Senterpartiet vil: Gi full momskompensasjon ved bygging og ombygging av kulturhus, klubbhus og anlegg eid av organisasjoner.
 • Sosialistisk Venstreparti vil: Innføre full og regelstyrt momskompensasjon for frivillige organisasjoner som bygger sine egne anlegg.

Kontaktperson

Bilde av Janne Nyhus
Janne Nyhus
Politisk rådgiver
97 07 56 96
[email protected]

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring