Hopp til hovedinnholdet

Partienes programprosesser

Nå er de politiske partiene i gang med arbeidet frem mot nye partiprogrammer for stortingsperioden som starter etter valget i 2021. Her vil du finne mer informasjon om partienes arbeid med politikkutvikling og hvordan din organisasjon kan gi deres innspill.

partienes logoer

Høyre

Lenke til Høyre sin nettside om programarbeidet.

Leder for programkomiteen: Linda Hofstad Helleland

Førsteutkast for Høyres program er presentert med frist for innspill 20. november. Frivillighet Norges innspill er ikke tatt med.

Lenke til Høyres gjeldende program.

Venstre

Lenke til Venstre sin nettside om programarbeidet.

Leder for programkomiteen: Guri Melby

Førsteutkast for Venstres program er presentert.

Følgende formulering er foreslått:

  • Vi vil også trappe opp momskompensasjonsordningen for frivillige lag, slik at de får dekket alle sine momsutgifter.

Lenke til Venstres gjeldende program.

Kristelig Folkeparti

Lenke til Kristelig Folkeparti sin nettside om programarbeidet.

Leder for programkomiteen: Erik Lunde

Førsteutkast til KrFs program er presentert.

Følgende formulering er foreslått:

  • Fjerne «moms på dugnad», ved å omgjøre ordningen med momskompensasjon for frivillige organisasjoner til en regelstyrt ordning, med en gradvis opptrapping til 100 prosent kompensasjon i løpet av stortingsperioden.

Lenke til Kristelig Folkepartis gjeldende program.

Arbeiderpartiet

Lenke til Arbeiderpartiet sin nettside om programarbeidet.

Leder for programkomiteen: Jonas Gahr Støre

Førsteutkast til Arbeiderpartiets program er lansert. Forslag kan sendes inn her.

Følgende formulering er foreslått:

Arbeiderpartiet vil:

  • Bedre økonomien for frivilligheten gjennom en regelstyrt ordning for momskompensasjon.
  • Trappe opp momskompensasjonsordningen til full momskompensasjon.

Lenke til Arbeiderpartiets gjeldende program.

Fremskrittspartiet

Lenke til Fremskrittspartiets nettside om programarbeidet.

Leder for programkomiteen: Sylvi Listhaug

Førsteutkast til nytt program for Fremskrittspartiet er lansert.

Følgende er foreslått:

For å legge til rette for gode rammer for frivilligheten ønsker FrP å arbeide for momsfritak for frivillige organisasjoner, registrert i frivillighetsregisteret.

Fremskrittspartiet vil:

  • utvide momskompensasjonsordningen og øke skattefradraget for frivillige lag og foreninger.

Lenke til Fremskrittspartiets gjeldende program.

Senterpartiet

Lenke til Senterpartiet sin nettside om programarbeidet.

Leder for programkomiteen: Marit Arnstad

Førsteutkast på Senterpartiets program er lansert.

Følgende formulering er foreslått:

"Ha full momskompensasjon for frivillige lag og organisasjoner."

Lenke til Senterpartiets gjeldende program.

Sosialistisk Venstreparti

Lenke til Sosialistisk Venstreparti sin nettside om programarbeidet.

Leder for programkomiteen: Kirsti Bergstø

Førsteutkastet til SV er presentert. Følgende formulering er foreslått:

SV vil:

  • Innføre full og regelstyrt momskompensasjon for frivillige organisasjoner.

Lenke til Sosialistisk Venstrepartis gjeldende program.

Miljøpartiet de Grønne

Lenke til Miljøpartiet de Grønne sin nettside om programarbeidet.

Leder for programkomiteen: Lage Nøst

Førsteutkastet til MDG er presentert med høringsfrist 14. september.

Følgende formulering er foreslått: Gi frivillige organisasjoner fullt fradrag for merverdiavgift.

Lenke til Miljøpartiet de Grønnes gjeldende program.

Rødt

Lenke til Rødts nettside om programarbeidet.

Leder for programkomiteen: Marie Sneve Martinussen

Førsteutkast til Rødts nye program er presentert. Frivillighet Norges innspill er ikke tatt med.

Lenke til Rødts gjeldende program.

Hva foreslår Frivillighet Norge?

Fjern moms på dugnad!

Alle partiene på Stortinget har stemt for Frivillighet Norges forslag om rettighetsfestet full momskompensasjon, men dessverre aldri samtidig. Derfor har det aldri fått flertall.

Vi håper alle partiene vil ta med formuleringer i sine programmer som forplikter til en opptrapping av momskompensasjonen slik at vi i praksis fjerner moms på dugnad. Samtidig er det viktig at denne rettighetsfestes. Dette vil gi en nødvendig økonomisk forutsigbarhet for frivilligheten.

Her kan du lese mer om momskompensasjon.

Vårt forslag til formulering:

(Sett inn parti) skal:

  • Innføre full og regelstyrt momskompensasjon for frivillige organisasjoner innen 2024

Her er innspillet vi har sendt til partiene.

Kontaktperson

Janne Nyhus
Politisk rådgiver
97 07 56 96
[email protected]

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring