Hopp til hovedinnholdet

2021 i korthet: Oppsummering av aktiviteter og arbeidsgrupper

Kvinner med fakler
Foto: Hedvig Kolboholen

Februar:

 • 17. februar ble det avholdt digital samling i Fagnettverk for kommunikasjonsfolk i Frivillighet Norge. Tema var krisekommunikasjon. Johan Wilskow var ekstern foreleser. Han har jobbet med krisekommunikasjon i PR- byrået Gambit og vært med på å håndtere en rekke profilerte kriser som terrorangrepet på Statoils gassanlegg In Amenas, helikopterulykken på Turøy og havariet til fregatten KNM Helge Ingstad. Johan har også bakgrunn fra NRK og P4.

 • 8. februar inviterte Vestland fylkes- kommune og Frivillighet Norge frivillig sektor på regionalt nivå i Vestland til digital konferanse. Tema var hverdagen etter korona, med mer aktivitet, rekruttering og inkludering av mange nye i orga- nisasjonene. På programmet var blant andre Stina Ihle Amankwah, Møhlenpris Idrettslag, Ronny Skaar, Vestland fylkeskommune og Fylkesvaraordfører Natalia Golis, Bjørn Lindstad, Vanja Konradsen og Dorthe Westgaard fra Frivillighet Norge.

Mars:

 • 22. mars inviterte Agder fylkeskommune og Frivillighet Norge til konferanse om økt deltakelse for bedre levekår. Her deltok blant andre fylkesrådmann Tine Sundtoft og Flekkefjord kommune. Det ble også gjennomført en digital undersøkelse for å kartlegge utfordringer og muligheter for frivilligheten i Agder. Resultatet ble en del av grunnlaget for Frivillighetsstrategi for Agder 2022-2030.
 • 22.- 26. mars gjennomførte Frivillighet Norge digitale konferanser for å koble norske organisasjoner til samarbeid med rumenske organisasjoner om temaer som menneskerettigheter, ytringsfrihet, demokrati, sårbare grupper og sivil deltakelse. Prosjektene finansieres av norske EØS-midler.

April:

 • 7. april inviterte Frivillighet Norge til Fagnettverk for kommunikasjonsfolk i våre medlemsorganisasjoner. Samlingen hadde temaet kommunikasjonsstrategi og hvordan man kan sikre at den blir tatt i bruk og fungerer som en rettesnor for kommunikasjonsarbeidet. Seniorrådgiver Tove Bø Laundal og daglig leder Tone Foss Aspevoll fra Agenda Rådgivning holdt innlegg, før gruppearbeid og felles oppsummering og diskusjon.

Mai:

 • 26. mai avholdt Frivillighet Norge formøte til årsmøte med samtale om Samspill og samarbeid med kommunen etter korona. Formøtet inneholder også en intro til årsmøtet og presentasjon av noen av sakene.
 • 27. mai avholdt Frivillighet Norge årsmøtet sitt, hvor medlemsorganisasjonene legger føringer for Frivillighet Norges arbeid det neste året og vedtar regnskap og årsmelding fra året før. Det ble også valgt ny nestleder, 2 faste styremedlemmer og 3 varamedlemmer til Frivillighet Norges styre.
 • 28. mai arrangerte Frivillighet Norge og Vestland fylkeskommune digital konferanse med tema ”Hvordan kan en frivillighetspolitikk i kommunene føre til økt samspill og samarbeid mellom frivillig og kommunal sektor”. På programmet sto blant andre Håkon Solbu Trætteberg, forsker ved senter for forsking på sivilsamfunn og frivillig sektor, politisk seniorrådgiver Bjørn Lindstad og prosjektleder Vanja Konradsen i Frivillighet Norge, seniorrådgivere Åge Avedal og Sissel Lillebø Aarseth fra Vestland fylkeskommune.

Juni:

  • 2. juni arrangerte Frivillighet Norge Inkludering på topp om hvilke strukturer som avgjør mangfoldet. Medvirkende var Marit Aure, professor i sosiologi ved Institutt for samfunnsvitenskap ved Universitetet i Tromsø, og Rasmus Olstad Semmerud, fagansvarlig for Fair play og inkludering i seksjon Klubb og aktivitet i Norges Fotballforbund. Samlingen ble av- sluttet med en paneldebatt, ledet av Selma Benmalek. Deltakere var Rasmus Olstad Semmerud, Marte Bulie, Marit Aure og Noor Jdid.
  • 16. Juni arrangerte Frivillighet Norge seminaret “Ta plass i valgkampen!”, en samtale med debattredaktør i VG, Hans Petter Sjøli, og redaktør i Namdalsavisa, Kim Riseth. Ledet av politisk seniorrådgiver i Frivillighet Norge, Guri Idsø Viken.
  • 17. juni arrangerte Frivillighet Norge dialogmøte med ulike innvandrerråd for å høre hva de jobber med og er opptatt av når det gjelder frivillige organisasjoner og arbeid for økt deltakelse. Vi presenterte noen av de viktigste sakene vi jobber med, ressurser og arrangement som det er mulig for rådene å benytte seg av.

August:

 • 16. august arrangerte Frivillighet Norge debatt på Arendalsuka med tema ”Hvordan utløser vi innovasjonskraften i frivillig sektor?” Debatten var delt i to deler. Deltakere i samtalene var Jan Erik Grindheim fra Civita, Trygve Svensson fra Tankesmien Agenda, Jesper W. Simonsen fra Forskningsrådet, Marianne Haukland fra Høyre, Trond Giske fra Ap, Kari E. Kaski fra SV og Solveig Schytz fra Venstre.
 • 17. august arrangerte Frivillighet Norge debatt på Arendalsuka med tema ”Får vi flere barn inn i fellesskapet?”
 • 18. august arrangerte Frivillighet Norge debatt på Arendalsuka om hva som skjer i Frivillighetens år 2022. Medvirkende var Emma Lind, statssekretær i Kulturdepartementet, Lise Sannerud, direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet, Arne Thomassen, fylkesordfører i Agder, Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær i Frivillighet Norge, Rita Hirsum Lystad, president i Norges Musikkorpsforbund, Dag Terje Solvang, generalsekretær i Den Norske Turistforening, Jorunn Sagen Olsen, prosjektleder i Norges Frivilligsentraler, Edmund Birkeland, leder i Hisøy frivilligsentral og Birgitte Brekke, prosjektleder i Frivillighet Norge.
 • 18.august arrangerte Frivillighet Norge også Møteplass Folkehelse på Arendalsuka med tema “Tilbake til en ny hverdag” med fokus på rekrutteringer og frivillighetens be- hov fremover. Medvirkende var Isa Maline Isene, leder i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), Eva Buschmann, leder i Funksjonshemmedes felles- organisasjon (FFO), Marianne Ween, daglig leder i Kultur- alliansen, Iman Winkelman, direktør i Sparebankforeningen og Kristin Tofte Andresen, fylkesdirektør for næring, kultur og kulturminnevern i Agder fylkeskommune.

September:

 • 13. september arrangerte Frivillighet Norge webinar under den årlige folkehelseuka i Nordland med tema ”Frivillighet etter korona.” Medvirkende var blant andre forsker Daniel Arnesen fra Institutt for samfunnsforskning (ISF) og Stina Eiet Hamberg fra Redd Barna, Maja Lie Opdahl fra Unge funksjonshemmede og Dorthe Westgaard fra Frivillighet Norge.
 • 25. september arrangerte vi kursdag på Sentral i Oslo for minoritetsorganisasjoner med tema organisasjonsdrift, søknad og tilskudd og rekruttering. Medvirkende var Martin Gustavsen, Ida Marie Holmin og Dorthe Westgaard fra Frivillighet Norge.
 • 28. september arrangerte vi Inkludering på topp-samling med tema mentorordninger mot diskriminering. Medvirkende var Goro Ree-Lindstad, direktør for Likestillingssenteret, Erlend Skarsgard Nyheim, Fag- og programutvikler i Sammen om en jobb, Kristine Tønnevold og Miriam Haile fra Agenda X. Stian Slotterøy Johnsen og Yassin El Barkani delte sine erfaringer fra Norges studentidrettsforbunds og Norges idrettsforbunds Mentorprogram for unge ledere. Stian er general- sekretær i Frivillighet Norge. Yassin er dataingeniør og har erfaring fra frivillige verv, blant annet i styret i Oslo Idrettskrets.
 • 30. september arrangerte Frivillighet Norge generalsekretær- frokost om den politiske høsten. Medvirkende var Janne Nyhus, politisk rådgiver Frivillighet Norge, Roger Sandum, partner Corporate Communications og tidligere rådgiver og statssekretær SV, Ole Berget, partner og seniorrådgiver Firsthouse i og tidligere kommunikasjonssjef i Frp. Begge har deltatt i regjeringsforhandlinger og delte sine erfaringer fra innsiden. Samtalen ble ledet av Stian Slotterøy Johnsen, general- sekretær Frivillighet Norge. Det ble også en kort presentasjon av Frivillighetsbarometer 2021.

Oktober:

 • 21. oktober arrangerte Frivillighet Norge og Vestland fylkeskommune frivillighetskonferanse om å øke rekruttering og aktiviteter i frivilligheten. Medvirkende var Birgitte Brekke, prosjektleder for Frivillighetens år 2022, Bente Nilsen, daglig leder for Florø frivilligsentral, Ingvild Østli, generalsekretær i Unge Funksjonshemmede og Vanja Konradsen, prosjektleder i Frivillighet Norge.

November:

 • 23. November arrangerte vi Inkludering på topp-konferanse med tema antirasisme. Medvirkende var Ammal Ahmed Haj Mohamed fra Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom, Hatem Ben Mansour fra Kirkens Bymisjon, Sahar Assan fra Antirasistisk Senters ungdomsavdeling.
 • 24. november inviterte Frivillighet Norge til Fagnettverk kommunikasjon, med tema kanalen TikTok og hvordan organisasjonene kan drive kampanjer på kanalen som øker engasjementet. Det ble innlegg fra Henrik Zahl, Partnership & Community Manager i TikTok og Fredrik Sahlin, Salg- og Markedsdirektør i Redningsselskapet, som bruker TikTok aktivt.

Desember:

 • 1.desember arrangerte Frivillighet Norge åpen digital spørretime om Ungfritid.no.
 • 5. desember arrangerte Frivillighet Norge åpningsfesten for Frivillig- hetens År 2022. Programmet besto av en frivillighetsfestival i Borggården til Oslo rådhus og et direktesendt liveshow i storsalen i Oslo rådhus, ledet av Solveig Kloppen. Her delte vi ut tre priser: Frivillighetsprisen, Årets nykommer i frivilligheten og Helseprisen. Vi tok også inn direktesendt overføring fra ulike lokale arrange- menter over hele landet i løpet av sendingen.
 • 6. desember arrangerte Frivillighet Norge fagkonferanse kalt “Veien videre” med faglig påfyll for lederne i Frivillighet Norges med- lemsorganisasjoner. Først holdt Frivillighet Norge fagkonferansen om fremtiden for frivilligheten nå og etter pandemien, så fulgte KS opp med sin KS-konferanse.