Hopp til hovedinnholdet

Råd og utvalg

Internasjonalt:

Frivillighet Norge er tilknyttet følgende internasjonale organisasjoner:

  • CIVICUS – World Alliance for Citizen Participation

  • European Civic Forum

Nasjonalt:

Frivillighet Norge er medlem i hovedorganisasjonen Virke.

Navn på utvalg

Opprettet av

Referansegruppe Senter for verdibasert ledelse og innovasjon

VID. Senter for verdibasert ledelse og innovasjon

Referansegruppe for Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

Nasjonal referansegruppe – Eldrereformen Leve hele livet

Helsedirektoratet

Brukerforum for Brønnøysundregisteret

Brønnøysundregisteret

Styringsgruppe for StimuLab-prosjektet “Starte og drive en frivillig organisasjon”

Brønnøysundregisteret

Styringsgruppen Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge

Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge

Referansegruppe for momskompensasjonsordningen

Kulturdepartementet

Samarbeidsgruppen og erklæringsgruppe for Fritidserklæringen

Bufdir

Bransjestyret for Virke Ideell og Frivillighet

Virke Ideell og Frivillighet

Rådet for et aldersvennlig Norge

Helse- og omsorgsdepartementet

Partnerskap mot mobbing

Kunnskapsdepartementet

Oppfølging av samarbeidsavtale om leveranse av helse- og sosialtjenester

Nærings- og fiskeridepartementet

Arbeidsgruppe for videreutvikling av Frivillighetsregisteret

Kulturdepartementet

Referansegruppen for opprettelse av register for reelle rettighetshavere

Brønnøysundregistrene

Referansegruppe for KS nettverk for aldersvennlig lokalsamfunn

KS

Referansegruppe for arbeidet med en foreningslov

Nærings- og fiskeridepartementet

Intensjonsavtaler

Frivillighet Norge har intensjonsavtaler som skal bidra til tettere samarbeid og koordinering mellom offentlig og frivillig sektor med Integrerings- og mangfoldsdirektoraret, Helsedirektoratet og Bufdir.