Hopp til hovedinnholdet

Fritidskortet

Organiserte fritidsaktiviteter har flere viktige funksjoner i barn og unges liv. De er sosiale møteplasser der vennskap knyttes, nettverk bygges og sosiale ferdigheter utvikles. Deltakerne får drive med aktiviteter de liker, og utvikler ferdigheter som gir mestring og glede.

Alle barn skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsak- tivitet sammen med sine venner. Dette er målet i Fritidserklæringen, som er signert av regjeringen, frivillige organisasjoner og KS. For å nå målet om at alle skal få delta, må det offentlige og frivilligheten jobbe sammen for å sikre at alle barn og unge har et tilbud og muligheten til å benytte seg av tilbudet og at alle føler seg velkommen i fritidsaktiviteter.