Hopp til hovedinnholdet

Inkluderende nærmiljø og bred rekruttering

Tre kvinner på tur rekker armen ut
Foto: Hedvig Kolboholen

Med mål om medlemsvekst og aktiv rekruttering for større mangfold, kan frivillige organisasjoner bidra til å forebygge ensomhet. Da må frivillige organisasjoner nå ut til dem som ikke blir spurt av venner og kjente.

I etterkant av pandemien er det behov for ny kapasitet og flere kompetanse- tiltak. Slitne tillitsvalgte og nye frivillige trenger opplæring og nettverk for å utvikle og administrere organisasjonene og aktivitetene disse tilbyr. Særlig har utsatte grupper som unge, innvandrere, personer med funksjonsnedsettelser, lavinntektsfamilier og eldre, opplevd isolasjon under pandemien. De har økt behov for fellesskap og inkludering i tiden fremover.

Frivillighet Norge bidrar til rekruttering og inkludering av nye medlemmer og frivillige gjennom Frivillig.no og Ungfritid.no, som er gratis nasjonale verktøy for å nå ut til dem som ikke deltar i organisasjonene fra før. I samarbeid med Gyldendal forlag, har vi utviklet undervisningsmateriell for 5.-7. trinn som gjør at flere barn og unge kan «Bli kjent med frivilligheten» i skolen. Vi har også spilt inn til Unge Funksjonshemmedes veileder Barrierefri fritid og lansert en nasjonal nettside med støtteordninger som bidrar til at barn og unge kan bli værende i fritidsaktivitet over tid.

Frivillighet Norge mener

Forutsigbar statlig finansiering for felles rekrutteringsverktøy og kampanjer for rekruttering til frivilligheten må på plass i statsbudsjettet.