Hopp til hovedinnholdet

Samhandling mellom frivillige organisasjoner og det offentlige

Skal frivillig sektor være en del av den demokratiske infrastrukturen i Norge, er vi avhengige av at alle har mulighet til å delta som frivillige, medlemmer og deltakere. Da må vi bygge ned barrierer for deltakelse. Målene i Fritidserklæringen er viktige og gode, og reell samhandling mellom det offentlige og frivillig sektor på dette området er avgjørende.

Samtidig er vi bekymret for at kommunene i større grad vil utkonkurrere de frivillige organisasjonene nå, når den viktigste tilskuddsordningen åpner for å dekke kostnader knyttet til deltakelse på aktiviteter i kommunal regi. Det har en egenverdi at aktiviteter organiseres av frivillige organisasjoner.

Frivillighet Norge mener

Det må være reell samhandling mellom det offentlige og frivillig sektor for å bygge ned barrierer for deltakelse.

Det har en egenverdi at aktiviteter organiseres av frivillige organisasjoner. Derfor må ikke kommunen opprette konkurrerende tilbud til disse, men samarbeide slik at organisasjonenes tilbud blir reelt tilgjengelige for alle.