Hopp til hovedinnholdet

Europeisk samarbeid og perspektiv

Ulike personer med ansiktsmaske samlet rundt et bord
Foto: Civil Society Development Foundation Romania

Koronapandemien har vist verdien av tett europeisk samarbeid. I tillegg har Frivillighet Norge engasjert seg mer i europeiske fora som en del av vårt engasjement i Active Citizens Fund Romania.

Vi deltar i det europeiske nettverket European Civic Forum, som jevnlig har hatt møter med erfaringsdeling om koronapandemien. Her har vi sett at mange utfordringer har vært de samme, og vi har lært av hverandres håndtering av pandemien, både på nasjonalt nivå og på EU-nivå. Det er også nyttig i arbeid med utfordringer som kommer framover, enten det er konkrete, umiddelbare kriser eller langsiktige utfordringer som klimaendringer og demografiske endringer.

«Frivilligheten er avgjørende for å bygge tillit i samfunnet, og er en sentral motkraft mot demokratisk forvitring og populistiske tendenser»

Frivillighet Norge

Deltakelse i europeiske nettverk gir innblikk i en mørk trend med økende høyrepopulisme og politiske motsetninger, utfordrede demokratier, angrep på sivilsamfunnet og sivilsamfunnets rettigheter og behov for fysisk og moralsk støtte. Land som Ungarn, Polen, Slovenia og Serbia har gått feil vei inn i 2022 når det gjelder organisasjons- og forsamlingsfrihet, demokratisk påvirkningsmulighet og ytringsfrihet.

I et av verdens beste demokratier har vi et godt utgangspunkt for å være med og motvirke denne utviklingen, ikke minst gjennom samarbeid på tvers av landegrenser, selv når grensene steng- te, alle er hjemme alene og vi ikke ser våre ledere i øynene. Samtidig kan også vi i Norge lære av utviklingen andre steder. For heller ikke her er vi immune mot disse tendensene. Frivilligheten er avgjørende for å bygge tillit i samfunnet, og er en sentral motkraft mot demokratisk forvitring og populistiske tendenser. Den kraften må vi hegne om hele tiden.

Frivillighet Norge mener

Samfunnsutfordringer stopper ikke ved landegrensene, og det gjør heller ikke frivilligheten. Vi må delta i og lære fra våre internasjonale nettverk for å styrke frivilligheten nasjonalt og internasjonalt. Frivillige organisasjoners internasjonale engasjement må fortsatt støttes og fremmes.