Hopp til hovedinnholdet

Statsbudsjettet for 2022

0
i økning til inkludering av barn og unge

Den nye regjeringen fremmet sine prioriteringer i en tilleggsproposisjon til Statsbudsjettet 2022. De foreslo en økning i momskompensasjonen til 1,9 mrd. kroner for å gi organisasjonene full momskompensasjon. Dette ble vedtatt. Det er imidlertid ikke sikkert at det er nok til å dekke hele søknadsbeløpet. Frivillighet Norge forventer at bevilgningen økes hvis den viser seg å være for lav.

Regjeringen foreslo også kutt i skatte- fradragsordningen for gaver, noe som vakte sterke reaksjoner. Frivillighet Norge ba Stortinget om ikke å redusere maksimalt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner fra 50 000 til 25 000 kroner, men regjeringens kuttforslag fikk dessverre flertall. Tilskuddsordningen for inkludering av barn og unge ble økt med 50 mill. kroner i forbindelse med at det ikke ble nasjonal utrulling av Fritidskortet.

Statsbudsjett for 2022 er også blitt endret flere ganger i begynnelsen av 2022 på grunn av koronatiltak og kompensasjonsordning for økte strømpriser.

Frivillighet Norge mener
  • Det må innføres full og regelstyrt momskompensasjon, basert på gjeldende beregningsordning.


  • Kuttet i maksimalt skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner må reverseres. Det skal opprettes en egen beløpsgrense i skattefradragsordningen for næringsdrivende på 100 000 kr.