Hopp til hovedinnholdet

Frivillig aktivitet under koronapandemien

Det var ikke til å unngå at koronapandemien påvirket deltakelsen i frivilligheten. I Frivillighetsbarometeret for 2021 ser vi en tydelig nedgang i aktivitet fra årene før. Bare 55 prosent av befolkningen hadde gjort frivillig arbeid, mot 66 prosent året før.

Organisasjonene oppgir i all hovedsak avlysninger som grunnen til at folk ikke har kunnet gjøre frivillig arbeid, men det er også rundt en fjerdedel som oppgir frykt for smitte som årsak.

Det er også stor tilbakegang i hvor mange som er forsøkt rekruttert inn i frivilligheten, og det er fortsatt slik at de som blir spurt svært ofte, er frivillige fra før og blir spurt av noen de kjenner. Det er altså et stort rekrutteringspotensial her. 59 prosent av de som ikke er blitt spurt om å være med, kunne tenke seg å gjøre en innsats for noe de er opptatt av.