Hopp til hovedinnholdet

Frivillighet Norges undersøkelser

Høsten 2021 gjennomførte Frivillighet Norge en undersøkelse blant sine medlemmer for å få mer innsikt i hvordan pandemien har påvirket organisasjonene. Mange oppga at de har mistet medlemmer og har hatt lavere aktivitet under pandemien. Samtidig så organisasjonene lyst på framtida, og svært mange hadde ambisjoner om å rekruttere flere medlemmer og øke aktivitetsnivået. Det er verdt å merke

seg at undersøkelsen ble gjort før vi fikk strengere smittevernstiltak mot slutten av 2021.

Det varierer hva som motiverer til å være med i frivilligheten, men de aller fleste er opptatt av å bidra og være til nytte, å gjøre noe de brenner for, at aktiviteten har en verdi for samfunnet og at det er sosialt. I tillegg oppga mange at det er viktig å ha kontroll på tid og energibruk med klart organiserte oppgaver.

I mai 2021 gjorde Frivillighet Norge en undersøkelse blant 700 av de registrerte brukerne av Frivillig.no, fra lag og foreninger over hele landet. Denne viser at halvparten av organisasjonene har mistet frivillige under pandemien og at 72 prosent har endret på de frivilliges oppgaver. En fjerdedel av organisasjonene opplever at de rekrutterer bredere og mer mangfoldig gjennom Frivillig.no. Over 70 prosent av alle lag og foreninger sier de har lagt vekt på det sosiale felleskapet for å holde på de frivillige gjennom pandemien.