Hopp til hovedinnholdet

Omfanget av frivillig aktivitet

Gjeng med ungdommer med ulik etnisitet i gruppe
Foto: Hedvig Kolboholen

Selv om frivilligheten var viktig for håndteringen av koronapandemien, var det en nedgang i deltakelsen i frivillig arbeid i 2021. Frivillighet Norge sine undersøkelser viste en tydelig nedgang i aktivitet, men samtidig også en tro på framtidig aktivitet.

En annen viktig lærdom fra koronapandemien, var hvor stor betydning minoritetsorganisasjonene har i og mellom kriser. Funn fra både stat og kommune følges allerede opp i en ny strategi for hverdagsintegrering.