Hopp til hovedinnholdet

Årsregnskap

Aktivitetsregnskap Frivillighet Norge

Anskaffede midler

Tilskudd Note 2023 2022
Driftstilskudd 6.375.996 5.875.000
Frivillig.no / Ung Fritid.no 6.893.136 8.504.655
Frivillighetens år 1.881.318 19.933.682
Andre prosjekter 4.303.724 3.100.133
Vår Dag 233.463 4.799.332
Andre tilskudd - 5.272
MVA kompensasjon 2.417.507 1.690.300
SUM TILSKUDD 1 22.105.45 43.908.374
Medlemsinntekter Note 2023 2022
Medlemskontingent 3.874.921 3.726.579
SUM MEDLEMSINNTEKTER 1 3.874.921 3.726.579
Anskaffede midler fra aktivitet til formålet Note 2023 2022
Salg av tjenester 1.952.811 1.660.172
Sponsorinntekter 550.000 1.190.000
SUM ANSKAFFEDE MIDLER FRA AKTIVITET TIL FORMÅLET 2.502.811 2.850.172
Finans- og investeringsinntekter Note 2023 2022
Finans- og investeringsinntekter 423.538 31.796
Andre inntekter Note 2023 2022
Andre inntekter 33.190 6.472
Sum anskaffede midler Note 2023 2022
SUM ANSKAFFEDE MIDLER 28.939.605 50.523.393

Forbrukte midler

Forbrukte midler til organisasjonens formål Note 2023 2022
Politikk 8.786.049 7.593.063
Medlemsorganisasjon 5.113.895 3.636.508
Økt deltagelse 10.093.750 10.157.010
Frivillighetens år 2.115.680 26.473.014
SUM KOSTNADER TIL ORGANISASJONENS FORMÅL 2, 3, 4, 5, 6 26.109.374 47.859.595
Administrasjonskostnader Note 2023 2022
Administrasjonskostnader 2, 3, 4, 5, 6 2.741.054 2.322.510
Finans og investeringskostnader Note 2023 2022
Finans og investeringskostnader 7 7.682 1 035 178
SUM FORBRUKTE MIDLER Note 2023 2022
SUM FORBRUKTE MIDLER 28.858.110 51.217.283

ÅRETS AKTIVITETSRESULTAT

TILLEGG/REDUKSJON FORMÅLSKAPITAL Note 2023 2022
Annen formålskapital 81.496 -693.890
NETTO ENDRING FORMÅLSKAPITAL 8 81.496 -693.890
Formålsprosent 9 90,5% 93,4%
Administrasjonsprosent 9 9,4% 4,2%