Hopp til hovedinnholdet

Råd, utvalg og organisasjoner Frivillighet Norge er med i

Råd, utvalg og organisasjoner Frivillighet Norge er med i

Oversikt over råd, utvalg og styrer hvor Frivillighet Norge er representert

Internasjonalt

Frivillighet Norge er tilknyttet CIVICUS – World Alliance for Citizen Participation

 • Vi er en av fondsoperatørene i Active Citizens Fund Romania,
 • Vi er involvert i prosjekter under Active Citizens Fund Malta og Active Citizens Fund Bulgaria
 • Vi er med i Active Citizens Fund nettverk for fondsoperatører
 • Vi er tilknyttet European Civic Forum

Vi er en av koordinatorene i Nordisk nettverk for organisasjoner på helse- og velferdsfeltet (under Mandag Morgen og Nordisk ministerråd)

Nasjonalt

 • Frivillighet Norge er medlem i hovedorganisasjonen Virke.
 • Generalsekretær i Frivillighet Norge er styreleder i Frivillighetens Hus AS (ideelt AS)

Frivillighet Norge er representert følgende steder:

Navn på utvalg Opprettet av
Referansegruppe Senter for verdibasert ledelse og innovasjon VID. Senter for verdibasert ledelse og innovasjon
Referansegruppe for Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor
Referansegruppe for forskningsprosjektet “Inclusion of Children and Youth in Organized Leisure in Local Communities in Norway (ICYVOL)” Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor
Nasjonal referansegruppe – Eldrereformen Leve hele livet Helsedirektoratet
Styringsgruppe for Digital deling frivillighet Brønnøysundregistrene
Referansegruppe strategi for kulturfrivillighet Kultur- og likestillingsdepartementet
Referansegruppe for Handlingsplan for deltakelse i kultur, idrett og friluftsliv Kultur- og likestillingsdepartementet
Referansegruppe for revidering av frivillighetsregisterloven Kultur- og likestillingsdepartementet
Livshendelsegruppa “Starte og drive en frivillig organisasjon” Kultur- og likestillingsdepartementet
Styringsgruppen Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge. NDFU Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge
Referansegruppe for momskompensasjonsordningen Kultur- og likestillingsdepartementet
Samarbeidsgruppen og erklæringsgruppe for Fritidserklæringen Bufdir
Bransjestyret for Virke Ideell og Frivillighet Virke Ideell og Frivillighet
Rådet for et aldersvennlig Norge Helse- og omsorgsdepartementet
Partnerskap mot mobbing Kunnskapsdepartementet
Oppfølging av samarbeidsavtale om leveranse av helse- og sosialtjenester Nærings- og fiskeridepartementet
Referansegruppen for opprettelse av register for reelle rettighetshavere Brønnøysundregistrene
Referansegruppe for utvalg for endring i sparebankloven Finansdepartementet
Referansegruppe for Avkommersialiseringsutvalget Kommunal- og distriktsdepartementet
Referansegruppe for Evaluering av tilskuddsordninger på integreringsområdet Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet

Intensjons– og samarbeidsavtaler

Frivillighet Norge har intensjonsavtaler og samarbeidsavtaler som skal bidra til tettere samarbeid og koordinering mellom offentlig og frivillig sektor med:

 • IMDI – Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Helsedirektoratet
 • Bufdir – Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet

Frivillighet Norge har også intensjonsavtaler med:

 • Vestland fylkeskommune
 • Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Trøndelag fylkeskommune
 • Agder fylkeskommune
 • Nordland fylkeskommune

Frivillighet Norge og KS har en felles plattform for samspill og samarbeid mellom frivillig og kommunal sektor om utvikling av frivillighetspolitikken.

Frivillighet Norge har en avtale med Oslo kommune ved Velferdsetaten om finansiering for rekrutteringsverktøyet Frivillig.no