Hopp til hovedinnholdet

Styret

Styret

Styret har i 2023 hatt 7 møter og behandlet 84 saker.

7 personer oppstilt i gruppebilde
Styret i Frivillighet Norge 2022-2023

Styret har i perioden juni 2022 til juni 2023 bestått av:

 • Styreleder: Kjell Erik Ullmann Øie, Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo
 • Nestleder: Agnes Skagemo, Søndagsskolen Norge

Faste styremedlemmer:

 • Rita Hirsum Lystad (Norges Musikkorps Forbund)
 • Fahim Naeem (Pakistansk Kulturforening Skedsmo)
 • Erik Unaas (Norges Idrettsforbund)
 • Thor Inge Sveinsvoll (Norges Røde kors)
 • Rhiannon Hovden Edwards (Norsk musikkråd)

Varamedlemmer (kalles inn til alle styremøter):

 • Yasir Ahmed (Likestilling, Inkludering og Nettverk)
 • Leif-Ove Hansen (HivNorge)
 • Martine Tønnessen (Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner)
8 mennesker oppstilt til gruppebilde
Styret i Frivillighet Norge 2023-2024

Styret har i perioden juni 2023 til juni 2024 bestått av:

 • Styreleder: Kjell Erik Ullmann Øie (Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo)
 • Nestleder: Agnes Skagemo (Søndagsskolen Norge)

Faste styremedlemmer:

 • Fahim Naeem (Pakistansk Kulturforening Skedsmo)
 • Erik Unaas (Norges Idrettsforbund)
 • Rita Hirsum Lystad (Norges Musikkorps Forbund)
 • Thor Inge Sveinsvoll (Norges Røde Kors)
 • Rhiannon Hovden Edwards (Norsk musikkråd)

Varamedlemmer (kalles inn til alle styremøter):

 • Vara Martine Tønnessen (LNU)
 • Vara Per Inge Bjerknes (Norges Blindeforbund)
 • Vara Elisabeth Dahl Hansen (Norske Kvinners Sanitetsforening)