Hopp til hovedinnholdet

Større rom i folks liv: Bidra til økt deltakelse i frivillige organisasjoner

Stople med post-it lapp om frivillighet

Andel frivillige på samme nivå som før pandemien

Etter noen år med lavere andel, er nå frivillig innsats i befolkningen i 2023 på samme nivå som før pandemien. Det viste både Frivillighet Norges Frivillighetsbarometer og en rapport lagt frem av Institutt for samfunnsforskning (ISF). I 2023 fant Frivillighetsbarometeret at hele 62 prosent av befolkningen hadde vært frivillig i løpet av det siste året. Til sammenligning var dette tallet nede i 55 prosent i 2021. Denne økningen skyldes at de som tidligere ikke har engasjert seg, nå gjør det. Av de som er frivillige er andelen som gjør en stor grad av frivillig innsats (definert over 10 timer hver måned) lik med foregående år.

Hvordan få med flere?

Selv om frivillig innsats er på samme nivå som før pandemien, er det fortsatt noen grupper som ikke deltar i like stor grad som før. Dette gjelder blant annet menn, de under 30 år og de over 60 år. I tillegg vet vi at flere står utenfor fellesskapet – om det handler om økonomi, kultur, språk eller funksjonsvariasjoner. I arbeidet med å redusere barrierer for deltakelse er både inkludering og rekruttering viktige faktorer. Mange organisasjoner har glede av Frivillighet Norges verktøy for inkludering og rekruttering også i 2023.

Behovet for å finne frem og bli kjent med mulighetene for å delta står fortsatt som en av de viktigste barrierene for folk, ifølge Frivillighetsbarometeret og Ungfritid-undersøkelsen blant organisasjonene. Både for voksne som skal finne veien inn i frivillighet og barn og unge som skal finne den organisasjonen som passer for dem gjennom fritidsaktivitet.

Barriere nummer én er kjennskap: folk vet ikke at de kan delta, og vet ikke hvilke muligheter eller aktiviteter organisasjonene tilbyr. I rapporten «Økt deltakelse i frivillige organisasjoner», rapporterer 1 av 3 lokale lag og organisasjoner at folk ikke vet at de kan delta hos dem. Du kan lese rapporten i sin helhet her: «Økt deltakelse i frivillige organisasjoner»

Etterdønninger av Frivillighetens år 2022

Økningen i medieomtale om frivilligheten var betydelig i Frivillighetens år 2022 som ga en god oppmerksomhetsboost til sektoren. Effekten ser ut til å ha satt seg etter markeringsåret. Medieanalyse av året 2023 viser at omtale av frivilligheten i sin helhet er like stor som under Frivillighetens år. Dette tyder på at året har skapt større rom for frivilligheten og gitt den oppmerksomheten som var ønsket.

Digitale verktøy

Gjennom verktøyene til Frivillighet Norge – Frivillig.no og Ungfritid.no – ser vi at organisasjoner når ut til et stort mangfold. Av besøkende på sidene, er det et stort spenn i alder, kulturell bakgrunn og sosioøkonomisk status. I befolkningen, er det for eksempel 40 prosent som kjenner til Frivillig.no – en økning på 8 prosentpoeng siden 2021. Vi ser derfor at disse verktøyene er sentrale for organisasjoner i arbeidet med å nå nye.

Frivilllighet Norge mener:

Frivillige organisasjoner bør aktivt jobbe for å redusere barrierer for deltakelse ved å gjøre det enklere å få med flere både barn, unge og voksne i de organiserte felleskapene i frivilligheten. Gjennom prosjektet Økt deltakelse, og verktøyene Frivillig.no og Ungfritid.no jobber Frivillighet Norge med å gjøre det enklere for organisasjoner å få med flere.