Hopp til hovedinnholdet

Trygghet til at pengegaver blir brukt på formålet

Tryggheten til at pengegaver blir brukt på formålet øker noe.

Hva synes du om at frivillige organisasjoner bruker penger på følgende utgiftsposter?

Leie av kontor
Svært negativ3 %
Litt negativ8 %
Nøytral40 %
Litt positiv33 %
Svært positiv8 %
NA1 %
Vet ikke6 %
Kontorkostander som printer, papir, pc, telefon osv.
Svært negativ2 %
Litt negativ6 %
Nøytral36 %
Litt positiv37 %
Svært positiv12 %
NA1 %
Vet ikke6 %
Ordinære lønns- og pensjonsbetingelser til ansatte
Svært negativ6 %
Litt negativ8 %
Nøytral32 %
Litt positiv28 %
Svært positiv18 %
NA1 %
Vet ikke7 %
Lederlønninger
Svært negativ22 %
Litt negativ29 %
Nøytral27 %
Litt positiv13 %
Svært positiv2 %
NA1 %
Vet ikke5 %
Medlemsregister
Svært negativ3 %
Litt negativ9 %
Nøytral40 %
Litt positiv29 %
Svært positiv11 %
NA1 %
Vet ikke7 %
Regnskap- og revisjonskostander
Svært negativ2 %
Litt negativ6 %
Nøytral32 %
Litt positiv35 %
Svært positiv18 %
NA1 %
Vet ikke5 %
Markedsføring av egen organisasjon og aktiviteter
Svært negativ4 %
Litt negativ12 %
Nøytral33 %
Litt positiv36 %
Svært positiv8 %
NA1 %
Vet ikke6 %
Rapportering om hvilke resultater organisasjonen skaper
Svært negativ3 %
Litt negativ7 %
Nøytral31 %
Litt positiv35 %
Svært positiv17 %
NA1 %
Vet ikke6 %
Strategiarbeid
Svært negativ4 %
Litt negativ12 %
Nøytral36 %
Litt positiv28 %
Svært positiv9 %
NA1 %
Vet ikke9 %
Honorarer til styremedlemmer
Svært negativ19 %
Litt negativ27 %
Nøytral29 %
Litt positiv16 %
Svært positiv3 %
NA1 %
Vet ikke5 %
Kostnader til anskaffelse av midler til organisasjonens arbeid
Svært negativ2 %
Litt negativ8 %
Nøytral33 %
Litt positiv36 %
Svært positiv13 %
NA1 %
Vet ikke6 %
Ekstern evaluering for å sjekke hvor gode resultater organisasjonen skaper/Ekstern evaluering for å sjekke om organisasjonen når sine mål
Svært negativ7 %
Litt negativ15 %
Nøytral31 %
Litt positiv24 %
Svært positiv12 %
NA1 %
Vet ikke9 %
Nettsider
Svært negativ3 %
Litt negativ7 %
Nøytral36 %
Litt positiv35 %
Svært positiv13 %
NA1 %
Vet ikke6 %
Øvrige IT-kostnader
Svært negativ5 %
Litt negativ14 %
Nøytral41 %
Litt positiv24 %
Svært positiv6 %
NA1 %
Vet ikke10 %
Godt fysisk arbeidsmiljø (kontorstoler, heve-senkepult osv.)
Svært negativ4 %
Litt negativ11 %
Nøytral37 %
Litt positiv29 %
Svært positiv12 %
NA1 %
Vet ikke6 %