Hopp til hovedinnholdet

Hva må til for at folk engasjerer seg?

Frivillige er opptatt av fleksibilitet, mulighet til å påvirke organisasjonen/aktiviteten og ha klare oppgaver når de engasjerer seg som frivillige. Under er informasjon om hvor viktige ulike vilkår er etter organisasjonskategorier.

Hva slags ytre vilkår/betingelser må til for at du engasjerer deg frivillig innenfor følgende organisasjoner? Velg de tre viktigste pr. organisasjon.

Kulturorganisasjoner
Jeg må ha klare oppgaver og aktiviteten må være godt organisert21 %
Jeg må kunne påvirke organisasjonen/aktiviteten jeg engasjerer meg i13 %
Jeg må selv ha kontroll på hvor mye tid og energi jeg skal bruke40 %
Jeg må få bruke min kompetanse15 %
Jeg må få slippe å gjøre rutinepregede oppgaver5 %
Jeg må ha motiverende ledere9 %
Vet ikke38 %
NA3 %
Idrettsorganisasjoner
Jeg må ha klare oppgaver og aktiviteten må være godt organisert22 %
Jeg må kunne påvirke organisasjonen/aktiviteten jeg engasjerer meg i13 %
Jeg må selv ha kontroll på hvor mye tid og energi jeg skal bruke38 %
Jeg må få bruke min kompetanse13 %
Jeg må få slippe å gjøre rutinepregede oppgaver4 %
Jeg må ha motiverende ledere9 %
Vet ikke39 %
NA3 %
Rekreasjon og sosiale foreninger (f.eks. friluftsliv, pensjonistlag, rollespill)
Jeg må ha klare oppgaver og aktiviteten må være godt organisert20 %
Jeg må kunne påvirke organisasjonen/aktiviteten jeg engasjerer meg i15 %
Jeg må selv ha kontroll på hvor mye tid og energi jeg skal bruke45 %
Jeg må få bruke min kompetanse15 %
Jeg må få slippe å gjøre rutinepregede oppgaver6 %
Jeg må ha motiverende ledere9 %
Vet ikke34 %
NA3 %
Utdanning og forskning (f.eks. studieforbund)
Jeg må ha klare oppgaver og aktiviteten må være godt organisert16 %
Jeg må kunne påvirke organisasjonen/aktiviteten jeg engasjerer meg i11 %
Jeg må selv ha kontroll på hvor mye tid og energi jeg skal bruke29 %
Jeg må få bruke min kompetanse19 %
Jeg må få slippe å gjøre rutinepregede oppgaver5 %
Jeg må ha motiverende ledere7 %
Vet ikke46 %
NA4 %
Helse og sosiale tjenester
Jeg må ha klare oppgaver og aktiviteten må være godt organisert21 %
Jeg må kunne påvirke organisasjonen/aktiviteten jeg engasjerer meg i12 %
Jeg må selv ha kontroll på hvor mye tid og energi jeg skal bruke38 %
Jeg må få bruke min kompetanse17 %
Jeg må få slippe å gjøre rutinepregede oppgaver5 %
Jeg må ha motiverende ledere8 %
Vet ikke37 %
NA4 %
Lokalmiljø og bosted (f.eks. grendelag, velforeninger og forsamlingshus)
Jeg må ha klare oppgaver og aktiviteten må være godt organisert26 %
Jeg må kunne påvirke organisasjonen/aktiviteten jeg engasjerer meg i21 %
Jeg må selv ha kontroll på hvor mye tid og energi jeg skal bruke49 %
Jeg må få bruke min kompetanse15 %
Jeg må få slippe å gjøre rutinepregede oppgaver6 %
Jeg må ha motiverende ledere8 %
Vet ikke26 %
NA2 %
Politikk- og interesseorganisasjoner
Jeg må ha klare oppgaver og aktiviteten må være godt organisert16 %
Jeg må kunne påvirke organisasjonen/aktiviteten jeg engasjerer meg i21 %
Jeg må selv ha kontroll på hvor mye tid og energi jeg skal bruke33 %
Jeg må få bruke min kompetanse15 %
Jeg må få slippe å gjøre rutinepregede oppgaver4 %
Jeg må ha motiverende ledere10 %
Vet ikke41 %
NA3 %
Internasjonale organisasjoner (f.eks. bistands- eller vennskapsforeninger)
Jeg må ha klare oppgaver og aktiviteten må være godt organisert19 %
Jeg må kunne påvirke organisasjonen/aktiviteten jeg engasjerer meg i11 %
Jeg må selv ha kontroll på hvor mye tid og energi jeg skal bruke36 %
Jeg må få bruke min kompetanse14 %
Jeg må få slippe å gjøre rutinepregede oppgaver4 %
Jeg må ha motiverende ledere9 %
Vet ikke43 %
NA3 %
Religiøse organisasjoner
Jeg må ha klare oppgaver og aktiviteten må være godt organisert9 %
Jeg må kunne påvirke organisasjonen/aktiviteten jeg engasjerer meg i7 %
Jeg må selv ha kontroll på hvor mye tid og energi jeg skal bruke18 %
Jeg må få bruke min kompetanse6 %
Jeg må få slippe å gjøre rutinepregede oppgaver3 %
Jeg må ha motiverende ledere6 %
Vet ikke67 %
NA4 %
Yrkes-, bransje- og fagforeninger (f.eks. elev- og studentorganisasjoner)
Jeg må ha klare oppgaver og aktiviteten må være godt organisert16 %
Jeg må kunne påvirke organisasjonen/aktiviteten jeg engasjerer meg i18 %
Jeg må selv ha kontroll på hvor mye tid og energi jeg skal bruke32 %
Jeg må få bruke min kompetanse19 %
Jeg må få slippe å gjøre rutinepregede oppgaver4 %
Jeg må ha motiverende ledere9 %
Vet ikke42 %
NA4 %