Hopp til hovedinnholdet

Frivillighet Norges aktiviteter i 2020

Som for alle frivillige organisasjoner ble arbeidet vårt i 2020 preget av krisen som fulgte av koronapandemien. Vi har derfor inkludert en koronatidslinje (markert i kursiv) i oversikten over våre aktiviteter fra 2020.

Januar

 • 20.-22. januar arrangerte Frivillighet Norge Matchmaking Romania og Norge i Sandefjord. Formål var å fremme kontakt og diskusjoner om samarbeid og partnerskap mellom frivillige organisasjoner i Norge, Island og Liechtenstein og frivillige organisasjoner i Romania gjennom støtteordningen Active Citizens Fund.

 • Den 22. og 28. januar arrangerte vi innspillsmøter for medlemsorganisasjonene for utvikling av Ungfritid. no. Fokus var på organisasjoner som tilbyr varige fritidsaktiviteter for barn og unge, og de som er i kontakt med utsatte familier med barn og unge.

Februar

 • 12.-13. februar arrangerte Frivillighet Norge seminaret Menneskerettigheter for alle - Fagseminar i Bucuresti. Seminaret samlet norske, islandske og rumenske frivillige organisasjoner til to fulle dager med erfarings- og kunnskapsutveksling om arbeid
  for menneskerettigheter knyttet til ulike fokusområder som likestilling av kjønn, rettigheter for LHBTQ+, rettigheter for rombefolkningen og sosiale tjenester.
 • Den 27. februar arrangerte Frivillighet Norge en gratis konferanse for våre medlemmer om hvordan organisasjoner kan gi sine innspill til partiene når de skal utarbeide partiprogram for den neste stortingsperioden. Det ble blant annet innsalg med Katrine Gramnæs, forfatter av boken “Lobby. Håndbok i politisk gjennomslag” og Mina Gerhardsen, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen og styremedlem i Frivillighet Norge.

Mars

 • 3. mars arrangerte vi informasjons- og innspillsmøte kalt “Fremover som en samlet sektor” om en prosess
  for å kartlegge hvordan Frivillighet Norge best mulig kan være aktøren medlemmene våre ønsker med mål om å få nye tiltak implementert i Frivillighet Norges handlingsplan.
 • 12. mars – innføring av restriksjoner. Forbud mot og stenging av:
  • Kulturarrangementer
  • Idrettsarrangementer og or-
   ganisert idrettsaktivitet både
   innendørs og utendørs
  • Alle virksomheter i serveringsbransjen, med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kanti- ner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand.
  • Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.
  • Treningssentre
  • Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking (piercing) og liknende
  • Svømmehaller, badeland og liknende
 • 14. mars – Frivilligheten beholder statlige tilskudd selv om aktiviteter ikke kan gjennomføres

 • 18. mars – Regjeringen varsler kompensasjonsordning for avlyste arrangement

April

 • 3. april – Forskrift for arrangementsstøtteordning vedtatt (krisepakke 1 for frivilligheten)
 • 7. april – Stortinget behandler kontantstøtteordning for næringslivet og anmoder om at frivillige organisasjoner, som faller utenfor ordningen, må ivaretas.
 • 21. april - søknadsfrist på kompensasjonsordning for avlyste arrangement. Varsel om justeringer av ordningen.

Mai

 • 19. mai arrangerte Frivillighet Norge digital "Inkludering på topp"-konferanse med tema “Valgkomiteen og styrets rolle for mangfold”. Det ble innlegg fra generalsekretær Hans Christian Lillehagen i Stiftelsen Dam om endringsledelse, Lubna Boby Jaffery, styreleder for Riksscenen og byråd for arbeid, sosial og bolig i Bergen kommune snakket om mangfoldige styrer, Tora Voll Dombu, styremedlem i Norges Bondelag og LNU, og Sahar Azari, avdelingsleder for kommunikasjon og organisasjon i Naturvernforbundet snakket om valgkomiteens rolle for å øke mangfoldet.
 • 8. mai – Kulturministeren presenterer utvidelse av kompensasjonsordningen.
 • 12. mai – Regjeringen legger frem forslag til revidert nasjonalbudsjett (RNB).
 • 29. mai – Regjeringen legger frem ny krisepakke med utvidelser av arrangementstøtteordningen. Tilskudd til å ta permitterte tilbake i jobb gjelder også frivillige organisasjoner.
 • Den 28. mai gjennomførte Frivillighet Norge sitt digitale årsmøte. Tre resolusjoner ble vedtatt, en om momskompensasjon, en om konsekvenser av koronapandemien og en om organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge. Frivillighet Norge vedtok også Mangfoldsplakaten på sitt årsmøte. Mangfoldsplakaten er et verktøy for å jobbe for større etnisk og kulturelt mangfold i frivillige organisasjoner. Kjell Erik Ullmann Øie ble valgt til ny styreleder. Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja takket frivilligheten for innsatsen under koronapandemien med disse ordene i sin hilsen til Frivillighet Norges årsmøte: «Det er når krisen inntreffer vi ser hvor avgjørende sivilsamfunnet og frivillige organisasjoner er for demokratiet, for samfunnets bærekraft.»
 • Regjeringen presenterte fredag 29. mai en ny krisepakke med forslag til endringer i statsbudsjettet i forbindelse med koronapandemien. Pakken ble behandlet sammen med revidert nasjonalbudsjett på Stortinget.

Juni

 • 19. juni – Stortinget behandler RNB og krisepakke.

 • 11. juni arrangerte vi digitalt konferanse for frivillige organisasjoner i Møre og Romsdal med Møre og Romsdal fylkeskommune. Konferansen løftet teamer som koronapandemien og konsekvenser for frivilligheten, dugnad for økt deltakelse, mangfold og inkludering i frivilligheten.

 • 25. juni arrangerte vi åpent nettmøte der organisasjonene kunne stille koronarelaterte spørsmål direkte til Folkehelseinstituttet.

Juli

 • 16. juli – Forskrift for ny støtteordning er klar (krisepakke 2 for frivilligheten).

August

 • 11. august inviterte Frivillighet Norge til en digital debatt om tiltak for økt deltakelse i fritidsaktiviteter for barn og unge og det varslede Fritidskortet med deltakere fra Norges Musikkorps Forbund, Norges Speiderforbund, LNU og NIF.

 • 12. august inviterte Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og Frivillighet Norge til digital Møteplass folkehelse for å sette lys på hvordan krisen har påvirket samarbeidet mellom kommuner og frivillighet på folkehelsefeltet. Deltakerne var bl.a. Bernt Apeland, generalsekretær i Røde Kors, Grete Herlofson, generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening og Bjørn Arild Gram, styreleder i KS.

 • 13. august inviterte Frivillighet Norge og Den norske Helsingforskomité til digital debatt kalt “Bryr vi oss om Europa?” Deltakerne i debatten var bl.a. Ingrid Brekke fra Aftenposten og stortingsrepresentantene Jette Christensen (AP) og Heidi Nordby Lunde (H).

 • 25. august inviterte Frivillighet Norge til digital "Inkludering på topp"-konferanse med tema “Ansettelser”. Frivillig sektor er en viktig del av norsk arbeidsliv og vi spurte hvordan vi kan utvikle mer mangfoldige arbeidsplasser i frivillige organi- sasjoner? Det ble innlegg med bl.a. Sarah Abraham, seniorrådgiver og organisasjonspsykolog hos Politihøgskolen, Anita Rathore, nestleder i OMOD, Organisasjon mot offentlig diskriminering og Onur Safak Johansen, organisasjonsrådgiver i LO.

 • 20. august – Regjeringen varsler forlenging av kompensasjonsordningen for frivilligheten og ny stimuleringsordning i 2021.

 • 31. august – Søknadsfrist på krisepakke 2.

September

 • Høst 2020 lyste Active Citizens Fund Romania ut nye midler til bilaterale samarbeid mellom frivillige organisasjoner i Romania og Norge. Derfor inviterte vi til digital matchmaking med uformelle kafésamtaler
  hvor man kunne lære mer om utvalgte emner. Den 15. september var tema menneskerettigheter og sosial rettferdighet. Den 22. september var tema inkludering av barn og ungdom, og den 29. september var miljø og klimaendringer tema.
 • Den 9. september inviterte Nordland Fylkeskommune og Frivillighet Norge til et digitalt kompetansehevende foredrag for frivillige organisasjoner. Foredraget rettet seg særlig mot frivillige organisasjoner i Nordland og tema var frivillighet for alle, barrierer for deltagelse og dugnad for økt deltagelse i frivillige organisasjoner.
 • Den 14. september inviterte Trøndelag fylkeskommune og Frivillighet Norge til digital konferanse for frivillige organisasjoner i Trøndelag. Tema var kompetanseheving og hvordan man kan ta opp igjen arbeidet som ble stoppet med nedstengingen på grunn av koronapandemien.

Oktober

 • 12. oktober arrangerte Frivillighet Norge digital frivilligkonferanse med Vestland fylkeskommune. 15. oktober arrangerte vi en tilsvarende konferanse med Rogaland fylkeskommune. Målgruppen var de frivillige organisasjonenes regional- eller fylkesledd.
 • 27. oktober inviterte Frivillighet Norge til Inkludering på topp med tema Mangfoldsledelse. Konferansen ble ledet av Umar Ashraf, kommunikasjonsrådgiver
  28 og forfatter av boka Hvit PR. Blant innlederne var Hannah Wozene Kvam, rådgiver i Viken fylkeskommune, Marianne Mikkelsen, tidligere mangfoldsjef i NRK, Dyveke Hamza, direktør i advokatfirmaet Haavind, og Hanne Bjurstrøm, Likestillings- og diskrimineringsombud.
 • 20. oktober – Ny forskrift for kompensasjonsordningen er klar (krisepakke 3) med søknadsfrist 15. januar 2021.

November

 • 7. november inviterte Frivillighet Norge og Trøndelag fylkeskommune til digital Frivillighetskonferanse i Trøndelag. Den 14. november inviterte Nordland Fylkeskommune og Frivillighet Norge til digital Frivillighetskonferanse i Nordland. Målet med konferansene var å gi frivillige lag og foreninger i Trøndelag og Nordland, frivilligsentraler, kommuner og andre interesserte faglig påfyll.
 • 17. November arrangerte Frivillighet Norge Møteplass folkehelse
  med tema Ung psykisk helse. Møteplassen handlet om hvordan korona har rammet unges psykiske helse og hvilken rolle frivilligheten spiller i arbeidet med psykisk
  helse for unge. Det ble blant annet innlegg fra psykolog Peder Kjøs og professor i medieinnovasjon ved UiO og sjefforsker ved SINTEF Digital Petter Brandtzæg.

Desember

 • 3. desember inviterte Frivillighet Norge, Norsk Tipping, Stiftelsen Dam, KS og Microsoft til markering av Frivillighetens dag direktesendt fra Sentralen i Oslo. Det ble delt ut fire priser, kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja annonserte at planleggingen av Frivillighetens år 2022 ble styrket med en million kroner og Solveig Kloppen kunne fortelle at Frivillighet Norge skal lage en podkastserie om frivillighet i samarbeid med Norsk Tipping.

Vinnere av prisene på Frivillighetens dag 2020:

 • Vinner av Frivillighetsprisen:
  Turid Abelsen, Sortland frivilligsentral, aktivitetsvenn i Nasjonalforeningen for folkehelsen, Ajaks ski- og fotballklubb, Norsk Bo og Caravan club avdeling Sortland.
 • Vinner av Helseprisen: Helt med. Prosjektet er et samarbeid mellom Stiftelsen Helt med, Stiftelsen Sor og søkerorganisasjonen Stiftelsen PsykOpp.
 • Vinner av Årets nykommer i frivilligheten: Stian Juhani Gjertsen, Robin Hood Huset i Bergen.
 • Vinner av Årets frivillighetskommune: Lørenskog kommune.