Hopp til hovedinnholdet

Deltakelse i frivillig aktivitet

Frivillig sektor i Norge har normalt høy aktivitet og skaper store verdier. I satellittregnskapet for ideelle og frivillige organisasjoner som SSB la fram i november 2020 kommer det fram at verdien av den frivillige innsatsen var på hele 78 milliarder kroner. Når man legger til det lønnede arbeidet i frivilligheten var verdiskapningen på hele 139 milliarder kroner. Tallene er fra 2018, så de er ikke påvirket av koronapandemien.

Hvert år gjennomfører Frivillighet Norge en befolkningsundersøkelse i samarbeid med Kantar, Frivillighetsbarometeret. I 2020 viser barometeret at 66 % har gjort frivillig arbeid det siste året. Det er en viss økning fra året før. Undersøkelsen viser at eldre, fagutdannede og de med høyere utdanning gjør mest frivillig arbeid.