Hopp til hovedinnholdet

Råd og utvalg hvor Frivillighet Norge er representert

Frivillighet Norge er tilknyttet følgende organisasjoner:

CIVICUS – World Alliance for Citizen Participation

Frivillighet Norge er medlem i hovedorganisasjonen Virke.

Intensjonsavtaler

Frivillighet Norge har intensjonsavtaler som skal bidra til tettere samarbeidet og koordinering mellom offentlig og frivillig sektor med Integrerings- og mangfoldsdirektoraret, Helsedirektoratet og Bufdir.

Råd og utvalg

 • Referansegruppe Senter for verdibasert ledelse og innovasjon
 • Referansegruppe for Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor
 • Brukerforum for Frivillighetsregisteret
 • Brukerforum for Brønnøysundregisteret
 • Styringsgruppe for StimuLab-prosjektet “Starte og drive en frivillig organisasjon”
 • Styringsgruppen Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge
 • Referansegruppe for momskompensasjonsordningen
 • Samarbeidsgruppen og erklæringsgruppe for Fritidserklæringen
 • Bransjestyret for Virke Ideell og Frivillighet
 • Rådet for et aldersvennlig Norge
 • Partnerskap mot mobbing
 • Oppfølging av samarbeidsavtale om leveranse av helse- og sosialtjenester
 • Arbeidsgruppe for videreutvikling av Frivillighetsregisteret
 • Referansegruppen for opprettelse av register for reelle rettighetshavere
 • Referansegruppe for KS nettverk for aldersvennlig lokalsamfunn
 • Ressursgruppe for Oslo kommunes dugnad for aldersvennlig frivillighet