Hopp til hovedinnholdet

Våre kurs

Frivillighet Norge tilbyr kurs, innlegg og andre kompetansehevende tiltak både med våre egne arrangementer og på andres arenaer. Målet er å styrke kunnskapen om og i frivillig sektor. Anledningene bidrar også til å legge til rette for dialog og samarbeid mellom frivillige organisasjoner.

Illustrasjonsbilde av møtevirksomhet
Foto: Wanda Nathalie Nordstrøm

Frivillighet Norges faste kompetansehevende tiltak:

Grunnkurs

Grunnkursene skal bidra til å synliggjøre og øke mangfoldet i frivilligheten. Grunnkursene er for ansatte eller frivillige i små og nyoppstartede organisasjoner, lokallag eller til de som er nye i frivillig sektor og trenger faglig påfyll.

Kursene arrangeres på ettermiddag/kveld og starter alltid med servering. Kursene skal være gratis og ha lav terskel for deltakelse.

Grunnkursene settes opp som en halvårlig kursrekke der man kan delta på enkeltkurs eller hele programmet som den enkelte ønsker.

Planlagte Temakurs

Kurs og foredrag for ansatte eller sentrale tillitsvalgte og frivillige i medlemsorganisasjoner der vi samler deltakerne hos Frivillighet Norge. Tema settes fra år til år etter trender, behov og etterspørsel i medlemsundersøkelsen. Nivået er et hakk høyere enn grunnkursene.

Kurs og foredrag på forespørsel

Frivillighet Norge tilbyr kurs og foredrag for medlemsorganisasjoner til deres arenaer. Vi holder også kortere innlegg og appeller, ta kontakt med Morten Skjæveland per [email protected] for et tilbud.

Tema-meny:

 • Organisasjonsutvikling.
 • Politisk påvirkning.
 • Økonomistyring.
 • Styrearbeid og anbefalingene for godt styresett i frivilligheten.
 • Søknadsskriving.
 • Rekruttering, ledelse og motivering av frivillige med Frivillig.no-teamet
 • Samarbeid mellom kommuner og frivilligheten.
 • Samfunnsansvar og samarbeid med næringslivet
 • Kommunikasjon: synlighet, sosiale medier og PR.
 • Workshops i inkludering i frivillige organisasjoner
 • Informasjonsmøter om frivillighet. Målgruppe: introduksjonsprogrammet eller minoritetsorganisasjoner.

Frivillighetens dag – fagseminarer og topplederkonferanse

I forbindelse med markeringen av Frivillighetens dag 5. desember arrangerer Frivillighet Norge konferanse med fagseminarer for sekretariater, sentrale tillitsvalgte og frivillige. Konferansen har også et eget seminarløp for toppledere i frivillige organisasjoner.

Frivillighetens spørretime med lobbykurs

Årlig arrangeres det lobbykurs i forkant av Frivillighetens spørretime, der medlemsorganisasjonene får møte relevante politiker til én-til-én-samtaler for å fremme sine standpunkt.

Møteplass folkehelse

Møteplass folkehelse er en møteplass mellom offentlig og frivillig sektor som arrangeres to ganger per år. Prosjektet er et samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet, KS og Frivillighet Norge.

Møteplass inkludering

Hvert år inviterer Frivillighet Norge til konferansen Møteplass inkludering. Her møtes ledere og ressurspersoner fra minoritetsorganisasjoner og tradisjonelle norske organisasjoner for å bygge nettverk og få ny kunnskap. Møteplass 2019 fant sted i Bergen til og var et samarbeid med IMDi Vest og Bergen kommune.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring