Hopp til hovedinnholdet

Forespørsler om kurs eller foredrag

Frivillighet Norge hjelper deg gjerne med foredrag og kurs om alt fra hvordan drive frivillig organisasjon til samarbeid mellom kommunen og frivilligheten.

Meld deg på eksisterende kurs:

Se i kalenderen for å se kurs som allerede er planlagt,

Bestille nye kurs:

Kurs bestilles via skjemaet vårt for kursbestilling:
Klikk her for å bestille kurs.

Vi har tid tider stor pågang om kurs, så det lønner seg å bestille i god tid.
Vi holder ikke eksterne kurs i månedene august og desember.

Prisoversikt:

  • Medlemmer av Frivillighet Norge: 2000 kr per time
  • Ikke-medlemmer av Frivillighet Norge: 4000 kr per time
  • Reiseutgifter: Kostnad for reisen + 500 kr per reisetime
  • Vi fakturerer for minimum en times kurs

Kursene vi tilbyr:

Om du ønsker et annet kurs, så ta kontakt!

Organisasjonsutvikling

I dette kurset tar vi utgangspunkt i organisasjonens nåsituasjon og ønsket fremtid. Det kan være oppstart av organisasjonen, overgang fra en nylig startet organisasjon til stabil drift, overgang til å ha ansatte, ønske om å vokse, ønske om å etablere seg på flere steder i landet. Sammen med den som bestiller kurset lager vi et relevant opplegg for deltakerne.

Politisk påvirkning

Hvordan kan din organisasjon få gjennomslag for deres politiske saker og prioriteringer? For å påvirke de som beslutter må du vite hvordan de jobber. Gjennom kurs i politisk påvirkning får du innsikt i de politiske prosessene som er viktige for din organisasjon enten det er på Stortinget, i regjeringen, i kommune/fylke eller annet. Kurset kan tilpasses i lengde, fra 1-4 timer.

Styrearbeid og anbefalingene for godt styresett i frivilligheten

Et godt og velfungerende styre er en nøkkel til suksess i frivillige organisasjoner. Styrearbeid i frivilligheten innebærer stort ansvar og kan være arbeidskrevende, men er også er svært givende og lærerikt. Frivillighet Norge tilbyr kurs for styrer basert på våre anbefalinger for godt styresett i frivillige organisasjoner. Kurset inneholder både faglig presentasjon, diskusjon og refleksjon rundt hva som er godt styrearbeid, og anbefales gjennomført som del av et styremøte eller styreseminar. Innholdet kan tilpasses det enkelte styres behov. Varighet 1-3 timer.

Søknadsskriving

Ønsker organisasjonen din å lære hvordan dere kan skrive søknader utløser penger? I dette kurset gjennomgår vi ulike typer ordninger (prosjekt vs. driftsstøtte) man kan søke på, og hva forskjellen på disse er. Dere vil få innsikt i hva som er viktig når man skriver søknader, og hvilke fallgruver man skal unngå. I kurs i søknadsskriving gjennomgår vi også eksempler på søknader som kan gi veiledning i prosessen med å skrive søknader for deres organisasjon. Kurset kan tilpasses i lengde, fra 1- 4 timer.

Rekruttering av frivillige og Frivillig.no

Hvordan få med flere og ta vare på de som allerede er med? Frivillig.no tilbyr kurs, samlinger og foredrag om rekruttering, koordinering og motivering av frivillige til en organisasjon. Vi holder også kurs om hvordan man kan bruke synlighet og kommunikasjon til å bli flere. Kursets varighet er fra 1 til 3 timer.

Inkluderingsworkshop

Frivillighet Norges inkluderingsworkshops er et praktisk kurs for å hjelpe organisasjonene i gang, eller til å komme videre med inkludering av personer med etnisk minoritetsbakgrunn. Vi identifiserer hindringer og problemstillinger knyttet til inkludering i organisasjonen og jobber med løsninger. Opplegget tilpasses den enkelte organisasjon og består av presentasjon, diskusjoner og gruppearbeid.

Samarbeid mellom kommuner og frivilligheten

Hvordan kan godt arbeid opp mot kommunen legge til rette for at det blir frivillig aktivitet? Hvilke grunnstrukturer trengs for å lykkes i samarbeidet mellom kommunal og frivillig sektor? Vi tilbyr kurs som tar for seg våre anbefalinger og erfaringer når det kommer til samarbeid med og arbeid inn mot kommunene. Kurset kan ta for seg både lokalt og nasjonalt arbeid inn mot kommunesektoren, og er egnet både for organisasjoner, lokal/regionale sammenslutninger og det offentlige. Kurset kan tilpasses fra en til fire timer.

Samfunnsansvar og samarbeid med næringslivet

Kurs med Frivillighet Norge i næringslivssamarbeid og hva som er viktig for frivillige organisasjoner å tenke på nå de ønsker å inngå strategiske samarbeid med næringslivet. Kurset bygger på Frivillighet Norges 10 prinsipper for godt næringslivssamarbeid og gir eksempler på gode samarbeid.

Sosiale medier og kommunikasjonskampanjer

Ønsker dere å få full kontroll over hvordan dere bruker midler på å fremme innhold? Vil dere treffe bedre på målgrupper og bruke penger mer effektivt? Vil dere styre annonser og fremme innlegg selv og ikke bruke fordyrende mellomledd? Vil dere ha kontroll på rapportering av pengebruken, resultater og måloppnåelse? Hvis dere skal legge organisasjonens dyrebare penger igjen på annonsering på sosiale medier, så vil vi gjerne hjelpe dere til å gjøre det skikkelig.


Dette kurset er i utgangspunktet for de som har brukt penger på Facebook og Instagram før, eller har plan om å begynne med det. Alle deltagere bør ha etablert sin Facebookside med en annonsekonto på Facebook Business Manager før kurset. Kurset kan tilpasses i lengde, fra 2-4 timer.

Fakta om frivilligheten i Norge og internasjonalt (Frivillighetsbarometeret)

Hvert år gjennomfører Frivillighet Norge en befolkningsundersøkelse for å kartlegge adferd, holdninger og interesser til frivillighet i Norge. Denne gjennomføres av og i samarbeid med Kantar. Her spør vi blant annet om rekruttering, pengebruk, omfang frivillig arbeid og andre aktuelle tema. Kurset vil gi innsikt i folks holdninger til frivillighet som gir et godt grunnlag for videre organisering og arbeid. Varighet: 1 time

Kontaktperson

Bilde av Forespørsler om kurs
Forespørsler om kurs
+47 21 56 76 50
kurs@frivillighetnorge.no

Kurs og praktisk hjelp

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring