Hopp til hovedinnholdet

Eksempel på årsmelding


Årsmelding for Eksempelorganisasjonen 1. januar 20xx – 31. desember 20xx

Innledning (Hvem er dere, og hva er formålet deres?)

Eksempelorganisasjonen er en oppdiktet organisasjon som jobber for å gi gode eksempler til nyoppstartede organisasjoner, slik at de får en bedre forståelse av organisasjonsdrift.

Eksempelorganisasjonen er åpen for alle.

Styret

Eksempelorganisasjonens styre 20xx-20xx, valgt av årsmøtet 1. august 20xx, besto av følgende personer:

Leder:

Styremedlemmer:

Varamedlem:

Eksempelorganisasjonens styre 20xx-20xx, valgt av årsmøtet 3. august 20xx, består av følgende personer:

Leder:

Styremedlemmer:

Varamedlem:

Medlemmer

Per 31. desember 20xx hadde Eksempelorganisasjonen 20 medlemmer, en oppgang på 4 medlemmer fra 20xx.

Styremøter

Eksempelorganisasjonen har hatt 8 styremøter og behandlet 30 saker. I tillegg har det vært avhold ett styreseminar.

Medlemsmøter

Eksempelorganisasjonen har hatt 6 medlemsmøter. Det har vært et jevnt oppmøte på medlemmer på møtene. I tillegg har det blitt arrangert flere aktiviteter som medlemmene har deltatt på, deriblant basar og et loppemarked i september.

Arrangementer

15. januar: Juletrefest

20. april: Basar

25. mai: Sommeravslutning

15. september: Loppemarked

30. november: Hyttetur

10. desember: Konsert

Styret syns 20xx har innehold spennende arrangementer og aktiviteter som de fleste medlemmene har deltatt på. Vi har tjent inn til sammen 8000 kroner på basar og loppemarked i år. Vi var fulltallige på vår tradisjonelle sommeravslutning, og arrangerte hyttetur for første gang i år til positiv tilbakemelding fra medlemmene.

Økonomi

Eksempelorganisasjonen har i 20xx hatt noe høyere kostnader enn inntekter. Årsregnskapet viser et underskudd på kr 679,-, som dekkes med egenkapital fra 20xx. Egenkapitalen per 31.12.20xx er på kr 1294,-

Regnskap og budsjett

Vedlagt følger regnskap og budsjett. Det fullstendige regnskapet samt balanse med revisjonsberetning fremlegges på årsmøtet

Oslo, 12. mars 20xx

I styret til Eksempelorganisasjonen:

(Navn) (Navn) (Navn)

Styreleder Nestleder Styremedlem

(Navn) (Navn) (Navn)

Styremedlem Styremedlem Styremedlem