Hopp til hovedinnholdet

Eksempel på innkalling til årsmøte

En innkalling kan for eksempel se slik ut:

Innkalling til årsmøte

Det innkalles til årsmøte i Eksempelorganisasjonen tirsdag 1. juni i våre møtelokaler i Eksempelgata 1. Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes til styret senest 15. mai.

Dagsorden:

  1. Åpning v/ leder
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Valg av ordstyrer og referent
  4. Årsmelding
  5. Regnskap
  6. Budsjett
  7. Handlingsplan
  8. Innkomne forslag
  9. Valg av styre og komiteer

Vel møtt!