Hopp til hovedinnholdet

Årsmeldingen

Hva er årsmelding?

En årsmelding er styrets rapport til årsmøtet som sier hva som har skjedd i organisasjonen det siste året. Dere kan velge om årsmeldingen skal gå fra kalenderår til kalenderår eller om den skal gå fra årsmøte til årsmøte.

Hvorfor skal vi ha det?

Årsmeldingen forteller nye og gamle medlemmene hvilke aktiviteter organisasjonen har hatt og hva styret har arbeidet med. De som ikke deltar i aktivitetene, men bare kommer på årsmøtene, får mulighet til å lese om det som har skjedd. Kanskje blir de inspirerte til å være mer aktive? Medlemmene får også mulighet til å stille spørsmål til de prioriteringene styret har gjort. Det betyr ikke at de er misfornøyde med den jobben som er gjort. Det er vanlig og naturlig å diskutere arbeidet man har gjort forrige år for å kunne gjøre en enda bedre jobb neste arbeidsår. Årsmeldingen skal ofte legges ved søknader om økonomisk støtte eller søknad om medlemskap i paraplyorganisasjoner.

Hva må den inneholde?

Det er lurt å ta utgangspunkt i fjorårets arbeidsplan når dere skal skrive årsmelding. Da ser dere lett hva dere har gjennomført og hva dere ikke har gjennomført av de planene dere la i fjor.

Årsmeldinger inneholder vanligvis:

  • Protokoll eller sammendrag av protokoll fra forrige årsmøte
  • Oversikt over hvem som sitter i styret
  • Oversikt over hvem som har andre verv i eller for organisasjonen
  • Referatene eller sammendrag av referatene fra styremøtene
  • Kort informasjon om arrangementer organisasjonen har avholdt eller deltatt på
  • Forklaring på hvorfor man ikke har gjennomført ting som står i arbeidsplanen

Se også Fordelingsutvalgets forslag til mal for årsmelding/årsrapport: forslag til mal (eksternt word-dokument)