Hopp til hovedinnholdet

Hvordan inkludere alle i årsmøtet

Medlemsdemokrati i praksis

En god diskusjon som alle deltar i gir bedre grunnlag for å ta en avgjørelse. Her introduserer vi noen grunnleggende grep for å tilrettelegge for gode diskusjoner og å gi alle mulighet til å delta i demokratiet – ikke bare de som snakker høyest eller har mest erfaring fra talerstolen.

Tidlig, saklig og forståelig informasjon

Send informasjon til medlemmene om årsmøtesakene på et tidlig tidspunkt. Informasjonen om sakene må være saklig og enkel, og forståelig for alle.

Sett av nok tid til diskusjon

Under årsmøtet er det viktig og sette av god tid til presentasjon av saken, og å gjennomføre en god diskusjon. Det er frustrerende for medlemmene hvis diskusjonen knapt har kommet i gang før ordstyrer avslutter den på grunn av for lite tid.

God stemning

Sørg for å skape en stemning hvor det er lav terskel for å ta ordet og å stille spørsmål. Å skape et slikt miljø vil føre til mer aktive medlemmer og spennende møter.

Forklar hvorfor sakene er på dagsorden

Det er også viktig at medlemmene forstår hvorfor de ulike årsmøtesakene står på dagsorden. Forklar det før møtet, og forklar det gjerne også fra talerstolen i møtet. Da kan alle delta i diskusjonen på samme premisser.