Hopp til hovedinnholdet

Introduksjon

Årsmøtet er det høyeste organet i en organisasjon, og gjennom årsmøtet styrer medlemmene organisasjonen. På årsmøtet kan medlemmene bruke sin stemmerett, og alle har en like viktig stemme.

Årsmøtet velger et styre som skal styre og drive organisasjonen gjennom året. Årsmøtet bestemmer også hvordan styret skal jobbe når det vedtas budsjett, handlingsplaner og eventuelt annet som står på årsmøtets dagsorden.

Kort sagt er årsmøtet det viktigste som skjer i organisasjonen i løpet av året.

I denne veilederen skal vi se nærmere på hva et årsmøte er, og hvilke saker som normalt behandles på et slikt møte. Vi skal gå gjennom hvordan et styrevalg bør gjennomføres. Til slutt får dere noen tips til hvordan dere best kan organisere og gjennomføre et årsmøte.