Hopp til hovedinnholdet
Kurs og praktisk hjelp

Barne- og ungdomsorganisasjoner

Barne- og ungdomsorganisasjonene i Norge har aktiviteter av, med og for barn og unge, og er et viktig fritidstilbud for mange.

Vi har følgende råd for aktiviteter med barn og unge:

  • Organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge med faste deltakere kan gjøre unntak fra regelen om 1 meter avstand mellom deltakerne. Unntaket fra enmetersregelen gjelder deltakere under 20 år og de som står for arrangementet, men voksne bør holde avstand til andre voksne og ungdom i ungdomsskole- og videregående skolealder bør holde 1 meter avstand når det ikke er til hinder for å gjennomføre aktiviteten som normalt. Disse reglene gjelder også for sommerleir og andre sommeraktiviteter for barn og unge. Fritidsaktiviteter bør organiseres slik at deltakerne deltar i faste grupper på inntil 20 personer som ikke blandes. På samlinger med mer enn 20 deltakere bør deltakerne deles inn i mindre, faste grupper som ikke har nærkontakt med andre grupper. Se også egne råd fra Folkehelseinstituttet om organiserte fritidsaktiviteter og om sommeraktiviteter for barn og unge.
  • På aktivitetsleir, kulturskole, leirskole, skoleavslutning, andre skolelignende fritids- eller ferietilbud for barn og unge som går over flere dager kan man gjøre unntak fra avstandsreglene i den grad det er til hinder for å gjennomføre aktiviteten som normalt. Unntaket gjelder deltakere under 20 år og de som står for arrangementet, men voksne bør holde avstand til andre voksne. På samlinger med mer enn 20 deltakere bør deltakerne deles inn i mindre, faste grupper som ikke har nærkontakt med andre grupper. Se råd fra Folkehelseinstituttet om langvarige arrangementer for barn og unge.
  • Med yngre barn til stede kan det være utfordrende å overholde smittevernreglene. Vurder om det bør være en voksen til stede ved aktiviteter med barn, og ta hensyn til alder og antall barn i vurderingen. Dersom barna er under skolealder, bør det uansett være voksne til stede.
  • Tilpass informasjon om smitteverntiltak til deltakernes alder.
  • Husk å trygge foreldre gjennom god dialog og tydelig informasjon om hvilke tiltak dere har for smittevern.
Slik har rådene endret seg
Gå til neste side