Hopp til hovedinnholdet

Hva er et budsjett?

Et budsjett viser planlagt pengebruk og planlagte inntekter. Det skal vise hvordan inntekter finansierer kostnader, i tillegg til å fungere som en ramme for hvilke aktiviteter organisasjonen deres har råd til å gjennomføre.

Organisasjonen må sette opp et budsjett for kalenderåret som viser de pengene organisasjonen regner med at den kan bruke i løpet av året (inntekter) og hvordan disse pengene skal brukes (utgifter).

Budsjettet skal vedtas av årsmøtet. På den måten bestemmer medlemmene hvordan organisasjonens penger brukes. Det er en viktig del av demokratiet i organisasjonen.

Hvis det viser seg at det ikke er mulig å følge budsjettet 100% må styret forklare hvorfor det ikke er fulgt på neste årsmøte, når årsregnskapet legges fram til godkjenning.