Hopp til hovedinnholdet

Hvorfor er budsjett og regnskap viktig?

Budsjett og regnskap hjelper dere styre organisasjonen.

Se for deg at organisasjonen du er med i har jobbet hardt for å gjennomføre et arrangement. Arrangementet går som planlagt. Dere er fornøyd med gjennomføringen. På neste styremøte forteller imidlertid økonomiansvarlig at arrangementet gikk med underskudd. Hvordan kan dette har skjedd? Dere har lagt ned så mye tid og krefter og alt er gått som planlagt. Da er det vel ikke mulig å tape penger?

For å få en oversikt over hvor mye penger dere kommer til å bruke og tjene på for eksempel arrangementer er det nødvendig å sette opp et budsjett for arrangementet. Og å følge med på at det dere planlegger ikke koster mer enn budsjettet viser, og at inntektene dere har regnet med faktisk kommer inn.

Det må også lages et budsjett for all virksomheten organisasjonen planlegger i et kalenderår. Der arrangementer og aktiviteter inngår som enkeltposter. Når året er omme og årsregnskapet er klart ser organisasjonen hva resultatet ble. Så brukes erfaringene fra årsregnskapet som en pekepinn når dere lager neste års budsjett.