Hopp til hovedinnholdet

Til deg som er økonomiansvarlig

Husk: Den som velges som øknomiansvarlig i styret sitter aldri med ansvaret for øknomien alene.

Det er styret som helhet som er ansvarlig for økonomien. Den økonomiansvarliges oppgave er å holde oversikten og informere resten av styret, og å stå for innkreving av penger og utbetaling av penger.

Regnskapssystemene med pluss, minus, debet og kredit er der for å hjelpe. De er redskaper som gjør det lettere for økonomiansvarlig å holde oversikten og informere resten av styret.

Å være økonomiansvarlig i styret er en liten lederskole – det finnes knapt noe bedre posisjon for å lære å styre en organisasjon. Man ser hvor pengene kommer fra, og hva de brukes til. Man lærer hvor mye penger som skal til for å gjøre forskjellige ting, og man ser hvordan pengene påvirker organisasjonens virksomhet på godt og vondt.