Hopp til hovedinnholdet

Årets Frivillighetskommune i klarspråkversjon

Publisert:
Oppdatert:
Bilde av jublende mennesker på scene
Årets frivillighestkommune feirer prisen. Foto: Frivillighet Norge/CF Salicath

Frivillighet Norge har fått kritikk på språket i juryens begrunnelse for årets frivillighetskommune. Her kommer en ny versjon av begrunnelsen.

— Jeg er glad for at prisen vekker engasjement. Vårt mål er å ha et klart språk, det er avgjørende for å bli forstått. Vi lykkes ikke denne gang og lover å skjerpe oss, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.

Etter kritikken fra Språkrådet har Frivillighet Norge gått igjennom begrunnelsen på nytt og laget en ny uoffisiell versjon.

— Sømna kommune er en svært verdig prisvinner, og hvis noen skulle være i tvil om hvorfor de har fått prisen, så håper jeg denne nye versjonen gjør dette helt klart, sier Slotterøy Johnsen.

Årets Frivillighetskommune 2022

Juryen mener at alle de tre nominerte kommunene er flinke til å samarbeide med frivilligheten.

Vinneren av prisen Årets frivillighetskommune 2022 er en kommune som har jobbet systematisk og målrettet med frivillighetspolitikken sin. Særlig legger juryen vekt på at kommunen har gjort en omfattende spørreundersøkelse blant frivillige lag og foreninger og lyttet til innspillene fra disse.
Kommunens prinsipper for samarbeid med frivilligheten skal gjelde i alle deler av kommunen.

To ganger per år har kommunen et Frivillighetsforum. Det er en møteplass for å diskutere muligheter og utfordringer i samarbeidet mellom kommunen og frivilligheten og løfte relevante temaer. Målet er å styrke kommunens dialog med lag og foreninger.

I forbindelse med Frivillighetens år, tok kommunen initiativ til et arrangement der alle lag og foreninger kunne vise frem sine aktiviteter for innbyggerne i kommunen. Alle innbyggere som ønsket det, fikk prøve ut ulike aktiviteter for å se om det var noe de kunne tenke seg å være med på. Arrangementet var et resultat av samarbeidet i Frivillighetsforumet og er planlagt som en årlig begivenhet der også kommuneledelsen deltar.

Vinneren er en liten kommune, som er avhengig av samarbeidet med lag og foreninger for å kunne tilby alle innbyggere et godt liv. Dette samarbeidet har bidratt til å etablere lokale møteplasser og skape samhold, identitet og aktivitet i lokalsamfunnet.

Etter juryens vurdering, har kommunen utviklet og forankret sin frivillighetspolitikk på en måte som andre kommuner kan lære og inspireres av.


Årets frivillighetskommune 2022 er............. Sømna kommune!

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring