Hopp til hovedinnholdet

Digital debatt: Hvordan får vi flere med?

Publisert:
Oppdatert:
Stian Slotterøy Johnsen åpner digital debatt om om tiltak for økt deltakelse og Fritidskortet
11. august inviterte Frivillighet Norge til en digital debatt om tiltak for økt deltakelse og det varslede Fritidskortet med deltakere fra Norges Musikkorps Forbund, Norges Speiderforbund, LNU og NIF (Foto: Vanja Konradsen, Frivillighet Norge)

Antallet barn og unge som vokser opp i lavinntektsfamilier øker hvert år, og dette gjaldt i 2018 nærmere 110 000 barn. Barn i lavinntektsfamilier deltar i mindre grad enn andre barn i organiserte fritidsaktiviteter. Den 11. august inviterte Frivillighet Norge til en digital debatt om tiltak for økt deltakelse og det varslede Fritidskortet.

Debatten startet med at Norges Musikkorpsforbund og Norges Speiderforbund, diskuterte hva organisasjonene selv må gjøre for å rekruttere bredt, inkludere nye grupper og være mer tilgjengelige, og også hvordan koronapandemien har påvirket dette arbeidet.

– Det fullt mulig å rekruttere nye inn i våre fritidsaktiviteter nå under korona. Vi må ikke lene oss tilbake og gi opp å få med nye, selv om verden står litt stille. Nå mer enn noen gang trenger vi frivilligheten til å binde samfunnet sammen, sier Rita Hirsum Lystad, president i Norges Musikkorpsforbund.

Lystad viser til konkrete ordninger i NMF som finansierer kostnadene til barn og unge fra lavinntektsfamilier sin deltakelse på noen av deres sommeraktiviteter. Også Norges Speiderforbund har implementert ordninger til å få med barn og unge fra lavinntektsfamilier.

– Vi er blant de billigere fritidsaktivitetene å være med på. Speideren er åpen for mange slags folk og vi prøver å lage arrangementer som er åpne for alle. Vi har noen støtteordninger på for eksempel innkjøp av turutstyr. Det holder ikke å si at vi er åpne for alle, vi må ha tiltak for det, sier Håvard Djupvik, speidersjef i Norges Speiderforbund.

«Det er viktig at penger som i dag går til fritidsaktiviteter ikke flyttes til fritidskortordningen. Dette må være nye midler som legges til for å nå målet om at alle barn kan delta i en fritidsaktivitet.»

Håvard Øvregård
Seniorrådgiver i Norges Idrettsforbund

Fritidskortet – muligheter og utfordringer

Videre fikk vi en samtale med LNU og Norges Idrettsforbund med hovedvekt på Fritidskortet, om hva som skal til for at Fritidskortet skal lykkes og mulig problemstillinger dette tiltaket kan skape. Regjeringen har lansert Fritidskortet som et virkemiddel for å øke deltakelsen i faste organiserte fritidsaktiviteter ved å gi flere barn økonomisk mulighet til å bli med på aktiviteter.

LNU, Speiderforbundet, Norges Musikkorps Forbund, NIF og Frivillighet Norge er alle enige om at staten bør legge til rette for barne- og ungdomsmedvirkning at midler til Fritidskortet må komme i tillegg til eksisterende ordninger og ikke minst at det må gjøres en stor jobb lokalt for å sikre at alle har mulighet til å delta.

– Det er viktig at penger som i dag går til fritidsaktiviteter ikke flyttes til fritidskortordningen. Dette må være nye midler som legges til for å nå målet om at alle barn kan delta i en fritidsaktivitet, sier Håvard Øvregård seniorrådgiver i Norges Idrettsforbund.

Isa Maline Isene fra LNU trekker frem at Fritidskortet må være enkelt og ubyråkratisk.

– Mange av våre medlemsorgfanisasjoner er styrt av ungdom, og det er viktig at også personer under 18 år kan administrere Fritidskortet for organisasjonene, sier Isa Maline Isene.

Ungfritid.no - synliggjøring av fritidsaktiviteter

60% av medlemmene til Frivillighet Norge at de ønsker flere deltakere til sine aktiviteter. Frivillighet Norge inviterer til en «dugnad for økt deltakelse» og jobber med Ungfritid.no som et nytt nasjonalt verktøy for at flere nye barn og unge skal finne en varig fritidsaktivitet som passer for dem.

– Vi må samarbeide i lokalsamfunn og kommunene for at alle barn og unge skal kunne bli med. Ungfritid.no kan bli et fint verktøy for samarbeid, sier Rita Hirsum Lystad.

Deltakere i debatten:

  • Rita Hirsum Lystad – president, Norges Musikkorpsforbund
  • Håvard Djupvik – speidersjef, Norges Speiderforbund
  • Isa Maline Isene – styreleder, LNU
  • Håvard Øvregård – seniorrådgiver NIF
  • Stian Slotterøy Johnsen - generalsekretær i Frivillighet Norge varordstyrer.

Se debatten i sin helhet her.

Frivillighet Norges årsmøte vedtok i mai en resolusjon om organisert fritidsaktivitet for alle barn og unge.

Frivillighet Norge jobber også med Frivillighetens år 2022. Et mål i året er flere nye deltakere og det vil i året være fokus på bred rekruttering og hvordan frivillige organsasisjoner kan lære av hverandre. Les mer her.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring