Hopp til hovedinnholdet

Høring - forslag til endringer i forskrift om merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner

Publisert:
Oppdatert:
Hender som taster på en bærbar datamaskin

Kulturdepartementet har sendt ut en høring med forslag til endringer i forskriften som regulerer momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner. Høringsfristen er satt til 22. februar 2021. Forslagene endrer regelverket for vedtekter i frivillighetsregisteret og tilknytning til Den norske kirke. Endringene vil løse utfordringer Frivillighet Norge har tatt opp med Kulturdepartementet og Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Forslagene:

  • Krav til oppdaterte vedtekter i frivillighetsregisteret endres til krav om vedtekter i tråd med lov om register for frivillig virksomhet § 6.
  • Frivillige organisasjoner med en kobling til Den norske kirke kan motta merverdiavgiftskompensasjon dersom de er registrert i frivillighetsregisteret og ikke inngår i den fylkeskommunale og kommunale kompensasjonsordningen.

Vedtekter

Siden 2019 har det vært et krav at søkere, deres underledd og aksjeselskap har lagt inn oppdaterte vedtekter i Frivillighetsregisteret. Dette har vært krevende for organisasjonene, noe Frivillighet Norge også har tatt opp med myndighetene. Departementet foreslår nå å gå bort fra dette kravet.

Når en organisasjon registrer seg i frivillighetsregisteret må de fremlegge vedtekter. Det er fra dette registeret Lotteri- og stiftelsestilsynet henter informasjon ut over det som er innsendt når de vurderer søknader om momskompensasjon. Det blir da organisasjonenes ansvar å informere tilsynet om eventuelle endringer som er gjort i vedtektene dersom de kan ha konsekvenser for søknaden.

Den norske kirke

I 2019 ble det, som følge av skillet mellom staten og Den norske kirke, presisert at momskompensasjonen ikke gjelder for Den norske kirke. Denne organisasjonen inngår i den kommunale og fylkeskommunale kompensasjonsordningen og skal derfor ikke ha tilgang på ordningen for frivillige organisasjoner. Tros- og livssynsorganisasjoner utenom Den norske kirke kan søke kompensasjon i momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner. For å sikre at ikke organisasjoner faller mellom to stoler åpnes det for at tros- og livssynsorganisasjoner med tilknytning til Den norske kirke, men som ikke inngår i kommunale eller fylkeskommunal ordning kan søke momskompensasjon for frivillige organisasjoner.

Her kan du lese høringsdokumentene. Høringen ble diskutert i nettverksgruppen for økonomiske rammevilkår før Frivillighet Norge sendte sitt høringssvar.

Her kan du lese Frivillighet Norge sitt høringssvar.

Les også

Demonstrasjon med parole "Nei til moms på dugnad"

Frivillighet Norge: Momskompensasjonen til frivilligheten må regelstyres

Regjeringen sikret full momskompensasjon i 2023 gjennom budsjettsaldering. Men ordningen er fortsatt både uforutsigbar og usikker mener Frivillighet Norge.

Publisert
Oppdatert:

Demonstrasjon foran Stortinget. Besteforeldrenes klima-aksjon

Fremmer forslag om regelstyring

Sosialistisk Venstreparti (SV) fremmet 8. desember følgende forslag: "Stortinget ber regjeringen sørge for nødvendige endringer i momsregelverket og foreslå reg...

Publisert
Oppdatert:

Gruppe med mennesker på scenen

Ikke helt enige om regelstyring av momskompensasjonen

Regelstyring av momskompensasjonen må på plass, sa regjeringspartiene og SV under debatten på Frivillighetens dag. Opposisjonen fra Høyre og Frp var mer opptatt...

Publisert
Oppdatert:

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring