Hopp til hovedinnholdet

Hvordan kan vi få med flere unge i frivilligheten?

Publisert:
Oppdatert:
Kvinne og mann på en scene med skjerm bak seg
Under arrangementet «Få flere unge med i frivillige organisasjoner» på Arendalsuka. Fra venstre: styreleder i LNU, Margrete Bjørge Katanasho og Erik Kruse i Fredrikstad kommune. Foto: Birgitte Heneiede/Frivillighet Norge

Dette var spørsmålet under et av tirsdagens arrangementer på Arendalsuka. Som en del av løsningen, ble det særlig pekt på samarbeid mellom det offentlige og frivillige organisasjoner.

«Få flere unge med i frivillige organisasjoner» var et arrangement i regi av Frivillighet Norge, Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU), ALLEMED og kommunesektorens organisasjon (KS). Se opptak av møtet her:

Samhandling mellom det offentlige og frivilligheten

I arbeidet med å øke barn og unges deltagelse i frivilligheten – som frivillig eller som deltager på aktiviteter – pekte innlederne på samarbeid: det offentlige og frivilligheten må jobbe sammen for å gjøre det enklere å delta.

– Hvis vi klarer å ta innover oss den kraften vi representerer når vi jobber sammen, er det helt utrolig hva vi kan få til, sa styreleder i Frivillighet Norge, Kjell Erik Ullmann Øie, under møtet.

Erik Kruse i Fredrikstad kommune pekte særlig på hvordan kommunen bør tilrettelegge for frivilligheten:

– Mye handler om å anerkjenne frivillighetens egenart, der vi i kommunen bør legge til rette for den rollen frivilligheten har.

«Hvis vi klarer å ta innover oss den kraften vi representerer når vi jobber sammen, er det helt utrolig hva vi kan få til»

Kjell Erik Ullmann Øie
Styreleder i Frivillighet Norge

Hvordan skape godt samarbeid?

For ett år siden, signerte Regjeringen, KS og en rekke frivillige organisasjoner fritidserklæringen. Eklæringen har som mål at alle barn skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet.

– At alle barn og unge, uansett bakgrunn, kan delta i fritidsaktiviteter er et viktig mål som vi må løse i fellesskap, sa Barne- og familieminister, Kjersti Toppe, den gangen.

Panelsamtale med tre deltagere som står oppe på en scene
Fra venstre: styreleder i LNU, Margrete Bjørge Katanasho, Erik Kruse i Fredrikstad kommune, Mona Waarieh fra Tøyenakademiet og Kjersti Tubaas fra Norges Musikkorps forbund og NDFU. Foto: Birgitte Heneiede/Frivillighet Norge

Lokale løsninger

Under tirsdagens møte påpekte styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, viktigheten av å tilpasse arbeidet med fritidserklæringen til lokale forhold. Barn og unge bor i en kommune, og alle kommuner er ulike:

– Løsninger må utformes lokalt, med de som har sko på.

For å gjøre dette arbeidet enklere for kommuner, har Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU) utarbeidet en mal for lokale fritidserklæringer. Malen består av hjelpetekster, tips og råd til hvordan kommunen kan implementere fritidserklæringen.

Hvordan jobber norske kommuner med fritidserklæringen?

Siden Arendalsuka i fjor, har NDFU med ALLEMED jobbet for å utvikle inkluderendefritid.no. På nettsiden kan besøkende se et kart over hvordan kommuner i Norge jobber for å inkludere alle barn og unge i fritidsaktiviteter. På den måten gir verktøyet et innblikk i hvor langt kommunene er kommet i arbeidet med å realisere fritidserklæringen.

På Arendalsuka kunne prosjektleder i ALLEMED, Ingibjørg Jonasdottir, røpe at 78 prosent av kommuner i Norge oppgir at de har en kontaktperson som fungerer som bindeledd mellom kommunen og frivilligheten.

– Vi ser også en sammenheng mellom tallene. Hvis du har en kontaktperson for frivilligheten i kommunen, har du også større sannsynlighet for å ha på plass økonomiske støtteordninger, utlånsordninger og ungdomsmedvirkning, sa Jonasdottir under møtet.

Gjør flere kjent med fritidsaktiviteter

I arbeidet med å realisere fritidserklæringen lokalt, er et viktig punkt å gjøre flere kjent med fritidsaktiviteter. I malen til NDFU, oppfordres kommunen til å legge til rette «for lett tilgjengelig og oppdatert oversikt over aktivitetstilbud som finnes for barn og unge».

– Noen ganger ser vi at det er en misforståelse mellom kommunen og frivilligheten, der man spør: «Er det vi i kommunen som skal utvikle en slik oversikt over fritidsaktiviteter eller er det frivilligheten?» sa Erik Kruse i Fredrikstad kommune.

En måte å løse dette på, er å ta i bruk oversikten som allerede er utarbeidet av Frivillighet Norge.

Skjermbilde av Ungfritid.no med oversikt over fritidsaktiviteter
På Ungfritid.no kan man søke på sin kommune og få opp en oversikt over fritidsaktiviteter

Oversikt på Ungfritid.no

Ungfritid.no driftes av de frivillige organisasjonene selv gjennom Frivillighet Norge. Nettsiden er en oppslagstavle for fritidsaktiviteter. Besøkende kan enkelt avgrense søket til sin kommune.

Ungfritid.no gjør det også mulig å integrere en oversikt over lokale fritidsaktiviteter – rett på kommunens hjemmesider.

Kjennskap til støtteordninger

Videre oppfordres kommunen til å både etablere støtte- og tilskuddsordninger – og fortelle om dem.

For selv om støtteordninger er etablert, betyr det ikke umiddelbart at folk vet om dem. I en fersk Ungfritid.no undersøkelse, sier for eksempel kun 38 prosent av organisasjonene at de kjenner til støtteordninger foresatte kan benytte seg av.

Frivillighet Norge har derfor utviklet stotte.ungfritid.no – en nettside der frivillige organisasjoner, offentlig ansatte og barnefamilier kan finne informasjon om støtteordninger i sin kommune.

Deltagelse i frivilligheten på vei tilbake

Nye tall fra Frivillighet Norges årlige Frivillighetsbarometer, viser at 62 prosent av Norges befolkning har gjort frivillig innsats i løpet av det siste året.

– Trenden med dalende deltakelse i frivilligheten har snudd. Nå er vi tilbake på samme nivå som før pandemien, sa generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen, til de frammøtte på Arendalsuka.

Likevel står noen utenfor.

Hvorfor jobbe for å få flere unge med?

På spørsmål fra styreleder i Landsrådet for Norges barne- og Ungdomsorganisasjoner, Margrete Bjørge Katanasho, om hvorfor deltagelse i frivilligheten er viktig, svarte Mona Waarieh fra Tøyenakademiet:

– Fordi alle barn og unge trenger en møteplass, og alle trenger å føle tilhørighet.

Kvinne står bak et podium og håndhilser med en mann
Styreleder i Frivillighet Norge, Kjell Erik Ullmann Øye, og styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen. Frivillighet Norge og KS resignerte samarbeidsplattform. Foto: Birgitte Heneide/Frivillighet Norge

Ingen kan måle seg med frivilligheten

Arrangementet «Få flere unge med i frivillige organisasjoner» ble rundet av med et innlegg fra styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen:

– Som inkluderingsarena, kan ingen måle seg med frivilligheten. Det er en arena som er enormt viktig for våre lokalsamfunn.

Deretter signerte Frivillighet Norge og KS en to-parts samarbeidsavtale. Plattformen skal bidra til å styrke relasjonen mellom frivillig og kommunal sektor.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring