Hopp til hovedinnholdet

Kartlegging av «fritidskortlignende» tiltak og anbefaling for nasjonal ordning

Publisert:
Oppdatert:
Stian Slotterøy Johnsen og Trine Skei Grande på Island
Generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen overrakte tirsdag 17. september 2019 vår kartlegging av eksisterende «fritidskortlignende» tiltak og anbefaling for nasjonal ordning til kulturminister Trine Skei Grande. Foto: Frivillighet Norge

Generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen i Frivillighet Norge overrakte tirsdag 17. september 2019 vår kartlegging av eksisterende «fritidskortlignende» tiltak og anbefaling for nasjonal ordning til kulturminister Trine Skei Grande. Siden Granavolden-plattformen ble offentliggjort har Frivillighet Norge jobbet med våre anbefalinger for hvordan Fritidskortet bør innrettes.

Vår kartlegging viser at det finnes mange lokale løsninger i dag, men ingen som ligner på det nasjonale kortet som er signalisert fra regjeringen. Mange av de lokale ordningene har stort fokus på å delta på opplevelser, og i liten grad på å delta i organiserte aktiviteter i lokale lag og foreninger.

- Vi mener at midlene til Fritidskortet vil være best brukt på å betale for organiserte fritidsaktiviteter over tid. Det vil bidra til deltakelse, tilhørighet og fellesskap for alle barn og unge, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.

Innføringen av et Fritidskort som dekker kostnader knyttet til deltakelse vil fjerne en viktig økonomisk barriere for å være med. Samtidig viser kartleggingen at det finnes flere andre barrierer som utstyr, transport og tid.

- Vi er bekymret for at effekten av et Fritidskort uten andre støttende tiltak vil føre til at de som allerede deltar vi få dekket noe av kostnaden sin, mens de som ikke deltar i dag fortsatt vil stå utenfor, sier Slotterøy Johnsen.

Det er derfor helt nødvendig å sikre god informasjon og oppfølging av de familiene det gjelder. Samtidig som det er positivt at Fritidskortet blir en universell ordning mener vi det må være mulig å sette inn ekstra midler på kortene til de barna som har behov for det. For mange familier er selv en liten kostand en for høy barriere, avslutter Slotterøy Johnsen.

Les rapporten her og se oversikten her.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring