Hopp til hovedinnholdet

Møre og Romsdal fylkeskommune fornyer intensjonsavtalen med Frivillighet Norge

Publisert:
Oppdatert:
Stian Slotterøy Johnsen og Heidi-Iren Wedlog Olsen
Generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen, og Heidi-Iren Wedlog Olsen, Kulturdirektør i Møre og Romsdal fylkeskommune, under signering av intensjonsavtale i Frivillighet Norges lokaler 16. februar 2023. (Foto: Frivillighet Norge)

Avtalen skal bidra til tettere samarbeid for å styrke frivilligheten i fylket.

Generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen, og Heidi-Iren Wedlog Olsen, Kulturdirektør i Møre og Romsdal fylkeskommune signerte intensjonsavtalen i Frivillighet Norges lokaler 16. februar 2023. Avtalen skal blant annet bidra til et tettere samarbeid mellom partene for å styrke bredden av frivilligheten regionalt og lokalt.

Slotterøy Johnsen er glad for at avtalen fornyes:

– Vi har de siste 3 årene hatt et godt og fruktbart samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune. Vi har også blitt mer kjent med hva som rører seg blant frivillige organisasjoner i fylket. Nå ser vi frem til å videreutvikle samarbeidet med fylkeskommunen. I frivilligheten skapes identitet og tilhørighet ved at folk samles i sosiale felleskap for å engasjere seg i en sak eller aktivitet. Samtidig må vi erkjenne at frivillige organisasjoner i mange kommuner ikke har tilgang på tilpassede lokaler, sliter med rekrutering av flere frivillige og har en stram økonomi, sier Slotterøy Johnsen.

– Vårt samarbeid med Frivillighet Norge har vært veldig positivt. Frivillighet Norge har en kompetanse som er nyttig i vårt arbeid med å videreutvikle vår frivillighetspolitikk, sier kulturdirektør Heidi-Iren Wedlog Olsen. Det samarbeidet ønsker vi å videreføre, slik at vi sammen kan arbeide med å ytterligere styrke rammevilkårene til frivilligheten. For mange er deltakelse i frivilligheten svært meningsfylt, og for samfunnet vårt er de frivilliges engasjement svært verdifullt, uttaler Wedlog Olsen.

Støtte til kommunal frivillighetspolitikk

Både Frivillighet Norge og Møre og Romsdal fylkeskommune er enige om at en kommunal frivillighetspolitikk er et viktig steg for å legge til rette for frivilligheten.

– Sentralt i våre prioriteringer i år er å stimulere og støtte kommuner i Møre og Romsdal til å utarbeide, og planfeste, en frivillighetspolitikk. Det er et arbeid som vil strekke seg over svært mange år. Likens er vi opptatt av at vi må få en bedre oversikt over tilgang på og grad av egnede lokaler som frivilligheten har og kan få tilgang til. Det arbeidet starter vi også for fullt i 2023, sier Wedlog Olsen

– Både fylkeskommunen og kommunene kan styrke frivilligheten gjennom en frivillighetspolitikk som legger til rette for vekst og utviklingsmuligheter for frivillige organisasjoner. Vi håper avtalen vil stimulere til at flere kommuner i Møre og Romsdal vil utvikle en frivillighetspolitikk i dialog med de frivillige organisasjonene,avslutter Slotterøy Johnsen

Kontaktperson

Bilde av Brita Brekke
Brita Brekke
Politisk rådgiver
41636798
brita@frivillighetnorge.no

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Les personvernerklæring